07 jan 2016 14:40

07 jan 2016 14:40

Behöver 2,3 miljoner mer

VÄSTRA GÖTALAND: Patientnämnderna skriver till regionstyrelsen

Patientnämnderna i Västra Götaland vill ha 2,3 miljoner kronor mer för 2017 än vad ledningen föreslår i budgetramen.

De fem nämnderna, inklusive Östra patientnämnden, gör gemensam sak och uppvaktar regionstyrelsen med en önskan om ytterligare 2,3 miljoner i regionbidrag utöver de 18,7 som de får i ledningens förslag för 2017.

I en skrivelse menar nämnderna att kostnaderna för stödpersonsverksamheten ökar med 750 000 kronor, personalkostnaderna ökar med 800 000 kronor då nämnderna har ett gemensamt kansli och det politiska arbetet i nämnderna blir 750 000 kronor dyrare.

Nämnderna betonar att förstärkningen behövs för att utföra uppdraget, som regleras i lag, från regionfullmäktige.

Förvaltningschefen Yvonne Tellskog vill inte spekulera om vad som händer om det blir ett negativt beslut då budgeten spikas under våren.

– Patientnämnderna har beskrivit utifrån nuvarande förutsättningar. Eventuella effekter av den nya klagomålsutredningen och hanteringen inför 2017, är exkluderade. Resten är en politisk fråga.

De fem nämnderna, inklusive Östra patientnämnden, gör gemensam sak och uppvaktar regionstyrelsen med en önskan om ytterligare 2,3 miljoner i regionbidrag utöver de 18,7 som de får i ledningens förslag för 2017.

I en skrivelse menar nämnderna att kostnaderna för stödpersonsverksamheten ökar med 750 000 kronor, personalkostnaderna ökar med 800 000 kronor då nämnderna har ett gemensamt kansli och det politiska arbetet i nämnderna blir 750 000 kronor dyrare.

Nämnderna betonar att förstärkningen behövs för att utföra uppdraget, som regleras i lag, från regionfullmäktige.

Förvaltningschefen Yvonne Tellskog vill inte spekulera om vad som händer om det blir ett negativt beslut då budgeten spikas under våren.

– Patientnämnderna har beskrivit utifrån nuvarande förutsättningar. Eventuella effekter av den nya klagomålsutredningen och hanteringen inför 2017, är exkluderade. Resten är en politisk fråga.