08 jan 2016 14:36

08 jan 2016 14:36

Hoppas på lösning med privata fastighetsägare

SKÖVDE: Brist på boenden för ensamkommande flyktingbarn

Om Skövde kommun inte lyckas skriva kontrakt med en privat fastighetsägare om 50 boendeplatser för ensamkommande flyktingbarn skapas stora problem.
<– Vi hoppas på besked i nästa vecka, säger fastighetschefen Ingemar Linusson.

Det är fortsatt svårt att hitta lokaler för boenden för ensamkommande flyktingbarn – Skövde kommun tog under 2015 emot över 100 barn. Inom kommunens egna fastigheter är möjligheterna i princip uttömda. Nu kan en lösning vara på gång med två privata fastighetsägare.

– Går det i lås skulle det tillsammans med de boenden vi redan har, ett byggs också och ska tas i bruk i mars, göra att vi klarar oss i dagsläget, säger Ingemar Linusson, Skövde kommun.

När det gäller ett boende med 20 platser återstår tekniska och ekonomiska frågor. Men frågeställningarna ser annorlunda ut med den fastighetsägare där kommunen förhandlar om ett boende för 50 platser.

– Där är frågan om hyresvärden vill hyra ut för detta ändamål. Löser sig inte detta får vi stora problem.

Det kommunala boende som byggs nu ska innehålla 19 platser.

– Men det skulle kunna vara 38 om vi får ha två barn i varje rum. Regeln är ju egentligen att barnen ska ha eget rum. Myndigheterna har visserligen tills vidare gjort avsteg från det kravet på grund av rådande omständigheter, men vi vet inte för hur länge.

På ett annat av de kommunala boendena för flyktingbarn – en fastighet som tidigare användes för annan typ av boende – är det överbelagt. Där finns mellan 30 och 40 barn och de bor minst två i varje rum.

Kommunen har av säkerhetsskäl beslutat att inte öppet berätta om var man har eller ska starta asylboenden.

Det är fortsatt svårt att hitta lokaler för boenden för ensamkommande flyktingbarn – Skövde kommun tog under 2015 emot över 100 barn. Inom kommunens egna fastigheter är möjligheterna i princip uttömda. Nu kan en lösning vara på gång med två privata fastighetsägare.

– Går det i lås skulle det tillsammans med de boenden vi redan har, ett byggs också och ska tas i bruk i mars, göra att vi klarar oss i dagsläget, säger Ingemar Linusson, Skövde kommun.

När det gäller ett boende med 20 platser återstår tekniska och ekonomiska frågor. Men frågeställningarna ser annorlunda ut med den fastighetsägare där kommunen förhandlar om ett boende för 50 platser.

– Där är frågan om hyresvärden vill hyra ut för detta ändamål. Löser sig inte detta får vi stora problem.

Det kommunala boende som byggs nu ska innehålla 19 platser.

– Men det skulle kunna vara 38 om vi får ha två barn i varje rum. Regeln är ju egentligen att barnen ska ha eget rum. Myndigheterna har visserligen tills vidare gjort avsteg från det kravet på grund av rådande omständigheter, men vi vet inte för hur länge.

På ett annat av de kommunala boendena för flyktingbarn – en fastighet som tidigare användes för annan typ av boende – är det överbelagt. Där finns mellan 30 och 40 barn och de bor minst två i varje rum.

Kommunen har av säkerhetsskäl beslutat att inte öppet berätta om var man har eller ska starta asylboenden.