08 jan 2016 09:44

08 jan 2016 09:44

Volvo slog alla tiders rekord

EKONOMI

2015 var Volvo Cars mest framgångsrika år hittills. För första gången sålde biltillverkaren över en halv miljon bilar, 503 127 stycken, världen över.

Det är framför allt ökad försäljning i USA och Europa som ligger bakom Volvo Cars fina fjolår, en ökning med åtta procent mot 2014 då man sålde 465 866 bilar globalt.

Den nya XC90-modellen gav bolaget med motortillverkning i Skövde en rejäl skjuts på den viktiga nordamerikanska marknaden där försäljningen ökade med 24,3 procent jämfört med 2014.

I USA såldes det under 2015 över 70 000 Volvobilar, nästan lika mycket som i Sverige (71 000) och den högsta siffran i USA sedan 2007.

Den enskilt största och viktigaste marknaden för Volvo är i dag Kina där marknaden gått tillbaka lite under 2015. Volvo noterade dock ett starkt sista kvartal och sålde till slut nästan på pricken lika många bilar i Kina som under 2014, 81 588 mot 81 574 bilar.

Under 2016 släpps två nya modeller, S90 och V90 som bygger på samma plattform som XC90 (SPA) och som ersätter dagens S80 respektive V70.

Det är framför allt ökad försäljning i USA och Europa som ligger bakom Volvo Cars fina fjolår, en ökning med åtta procent mot 2014 då man sålde 465 866 bilar globalt.

Den nya XC90-modellen gav bolaget med motortillverkning i Skövde en rejäl skjuts på den viktiga nordamerikanska marknaden där försäljningen ökade med 24,3 procent jämfört med 2014.

I USA såldes det under 2015 över 70 000 Volvobilar, nästan lika mycket som i Sverige (71 000) och den högsta siffran i USA sedan 2007.

Den enskilt största och viktigaste marknaden för Volvo är i dag Kina där marknaden gått tillbaka lite under 2015. Volvo noterade dock ett starkt sista kvartal och sålde till slut nästan på pricken lika många bilar i Kina som under 2014, 81 588 mot 81 574 bilar.

Under 2016 släpps två nya modeller, S90 och V90 som bygger på samma plattform som XC90 (SPA) och som ersätter dagens S80 respektive V70.