09 jan 2016 06:00

09 jan 2016 06:00

IFK Skövde kan få mer tid

KOMMUNALT: Katarina Jonsson öppnar för förlängning

Ett ekonomiskt pressat IFK Skövde Handboll ser ut att få ytterligare respit med att betala sina räkningar till Skövde kommun.

– Vi är öppna för att förlänga tiden ytterligare om det behövs. Klubben har fått positiva signaler från andra och det här är något som kommunen kan hjälpa till med, säger Jonsson, som betonar att inga beslut är tagna.

IFK Skövde har skulder på cirka 700 000 kronor till kommunen, främst för mat och hallhyror under Skadevi cup. Fakturorna skulle ha betalats under december månad.

Kommundirektören Tomas Fellbrandt har beviljat klubben anstånd till 31 januari, men ytterligare förlängning blir en fråga för politiska beslut.

Första tillfället är vid kommunstyrelsens sammanträde nu på måndag.

– Vi kommer informera kommunstyrelsen om IFK Skövdes situation, men tar troligen inget beslut då. Mer troligt blir det vid kommunstyrelsens arbetsutskott någon gång under januari månad.

Hur länge i så fall?

– Det är inget vi diskuterat, vi har ingen formell fråga att ta ställning till än.

Troligen kommer inte IFK Skövde redan under januari månad ha en lösning som innebär att klubben kan betala skulderna på 700 000 kronor.

– Vi är öppna för att förlänga tiden ytterligare om det behövs. Klubben har fått positiva signaler från andra och det här är något som kommunen kan hjälpa till med, säger Jonsson, som betonar att inga beslut är tagna.

IFK Skövde har skulder på cirka 700 000 kronor till kommunen, främst för mat och hallhyror under Skadevi cup. Fakturorna skulle ha betalats under december månad.

Kommundirektören Tomas Fellbrandt har beviljat klubben anstånd till 31 januari, men ytterligare förlängning blir en fråga för politiska beslut.

Första tillfället är vid kommunstyrelsens sammanträde nu på måndag.

– Vi kommer informera kommunstyrelsen om IFK Skövdes situation, men tar troligen inget beslut då. Mer troligt blir det vid kommunstyrelsens arbetsutskott någon gång under januari månad.

Hur länge i så fall?

– Det är inget vi diskuterat, vi har ingen formell fråga att ta ställning till än.

Troligen kommer inte IFK Skövde redan under januari månad ha en lösning som innebär att klubben kan betala skulderna på 700 000 kronor.