09 jan 2016 06:00

09 jan 2016 06:00

Med tom hangar blir flygplatsen allt dyrare

SKÖVDE: Alla hyresgäster har lämnat Skövde flygplats

Kinnarps, Benders och Bluelink Jets har packat i hop och lämnat Skövde flygplats AB. Kvar är en tom hangar och en flygplats-vd utan flygplan.
För Skövde kommun blir det kritiserade flygplatsbolaget en miljon kronor dyrare under 2016.

Några bilar i ena hörnet i hangaren, ett segelflygplan som tillfälligt står i det andra. Hangaren gapar öde och blir snart den också svinkall. En pelletspanna som en av hyresgästerna installerade i byggnaden tas bort i samband med utflyttningen.

– Det är inte försvarbart att hålla 20 grader här utan vi sänker temperaturen till fem grader, säger Anders Löfvenborg, vd vid Skövde flygplats AB, när han visar runt i byggnaden.

Har flyttat ut

Den 1 000 kvadratmeter stora hangaren har senaste åren varit hem för företagsplan åt både Kinnarps och Bender. Tredje hyresgästen har varit Bluelink Jetstar (samarbetat med Bender), som med sina jetplan tog flygningar på beställning.

Kinnarps sålde sitt jetplan och den nye ägaren flyttade det till Säve medan Benders plan finns på Bromma enligt Anders Löfvenborg. 31 december gick Bluelinks hyreskontrakt ut och de har nu lämnat.

Företaget hade anställda på plats för service och varje vecka lyfte och landade planen.

”Känns annorlunda”

– Jag har kollat lite bakåt, det kan vara första gången flygplatsen står utan flygplan i hangaren på det här sättet, säger han.

Hur känns det som vd?

– Annorlunda.

– ... men det är något jag visste om när jag tillträdde i december och jag kommer att jobba för att få hit flygverksamhet. Linjeflyg är ju inte möjligt, men kanske går det att hitta lösningar för transporter till Almedalsveckan eller upp till Åre till exempel.

Han letar nu hyresgäster som inte behöver vara inom flyget. Kanske lagerverksamhet eller vinterförvaring för husvagnar.

Tappar intäkter

Samtidigt tappar flygplatsbolaget hyresintäkter motsvarande 325 000 kronor. Även intäkter från bränsleförsäljningen sjunker.

Under 2016 måste dessutom anläggningen klassas upp.

– Vi behöver röja sly för att frigöra vissa ytor på grund av detta, men alternativet hade varit dyrare. Då tvingas vi korta banan och byta ut många landningsljus, säger Löfvenborg.

Även vissa avgifter höjs under 2016.

För Skövde kommun innebär det att flygplatsbolaget kommer att bli en miljon kronor dyrare i drift under 2016. Bolaget har begärt 7,2 miljoner kronor i koncernbidrag mot tidigare 6,2 miljoner.

SBO betalar

Senaste åren har kommunen fört över medel mellan sina bolag i stället för att skjuta till skattepengar.

Under 2015 betalade Skövdebostäder in 8,5 miljoner kronor som koncernbidrag.

Exakt hur flygplatsbolaget kommer att finansieras under 2016 är inte känt.

Några bilar i ena hörnet i hangaren, ett segelflygplan som tillfälligt står i det andra. Hangaren gapar öde och blir snart den också svinkall. En pelletspanna som en av hyresgästerna installerade i byggnaden tas bort i samband med utflyttningen.

– Det är inte försvarbart att hålla 20 grader här utan vi sänker temperaturen till fem grader, säger Anders Löfvenborg, vd vid Skövde flygplats AB, när han visar runt i byggnaden.

Har flyttat ut

Den 1 000 kvadratmeter stora hangaren har senaste åren varit hem för företagsplan åt både Kinnarps och Bender. Tredje hyresgästen har varit Bluelink Jetstar (samarbetat med Bender), som med sina jetplan tog flygningar på beställning.

Kinnarps sålde sitt jetplan och den nye ägaren flyttade det till Säve medan Benders plan finns på Bromma enligt Anders Löfvenborg. 31 december gick Bluelinks hyreskontrakt ut och de har nu lämnat.

Företaget hade anställda på plats för service och varje vecka lyfte och landade planen.

”Känns annorlunda”

– Jag har kollat lite bakåt, det kan vara första gången flygplatsen står utan flygplan i hangaren på det här sättet, säger han.

Hur känns det som vd?

– Annorlunda.

– ... men det är något jag visste om när jag tillträdde i december och jag kommer att jobba för att få hit flygverksamhet. Linjeflyg är ju inte möjligt, men kanske går det att hitta lösningar för transporter till Almedalsveckan eller upp till Åre till exempel.

Han letar nu hyresgäster som inte behöver vara inom flyget. Kanske lagerverksamhet eller vinterförvaring för husvagnar.

Tappar intäkter

Samtidigt tappar flygplatsbolaget hyresintäkter motsvarande 325 000 kronor. Även intäkter från bränsleförsäljningen sjunker.

Under 2016 måste dessutom anläggningen klassas upp.

– Vi behöver röja sly för att frigöra vissa ytor på grund av detta, men alternativet hade varit dyrare. Då tvingas vi korta banan och byta ut många landningsljus, säger Löfvenborg.

Även vissa avgifter höjs under 2016.

För Skövde kommun innebär det att flygplatsbolaget kommer att bli en miljon kronor dyrare i drift under 2016. Bolaget har begärt 7,2 miljoner kronor i koncernbidrag mot tidigare 6,2 miljoner.

SBO betalar

Senaste åren har kommunen fört över medel mellan sina bolag i stället för att skjuta till skattepengar.

Under 2015 betalade Skövdebostäder in 8,5 miljoner kronor som koncernbidrag.

Exakt hur flygplatsbolaget kommer att finansieras under 2016 är inte känt.

Flygplatsen

Skövde flygplats AB ägs till 93 procent av Skövde kommun.

Övriga sju procent ägs av näringslivet. En lösning som funnits med sedan starten.

Bolaget har bara en anställd, vd Anders Löfvenborg. Han är vd till 50 procent, men under 2016 blir han också till 50 procent verksamhetsansvarig.

Driften sköts av sektor service hos Skövde kommun.

Övriga tjänster köps in på konsultbasis.

En ny verksamhet är på gång till flygplatsen under januari månad. Då kommer ett företag att börja med övningar i halkkörningar under en dag i veckan.