11 jan 2016 20:52

11 jan 2016 20:52

Indiska-kedjan illa ute

SKÖVDE

Julhandeln blev en besvikelse för Indiska och nu ansöker man om rekonstruktion hos Stockholms tingsrätt.

Kläd - och inredningskedjan har varit ekonomiskt pressad en längre tid. Under 2014 gjorde man en förlust på 6,5 miljoner kronor. Vädret, problem med sortimentet samt en dålig julhandel ligger bakom problemen, uppger det över 100 år gamla företaget i ett pressmeddelande som Dagens Industri tagit del av.

Olönsamma butiker kommer att försvinna och det lär bli aktuellt med uppsägningar.

– Det är mycket beklagligt att vissa medarbetare behöver lämna företaget, men det är ett nödvändigt led i att säkerställa företagets framtid, säger styrelseordförande Patrik Tillman enligt pressmeddelandet.

Kedjan har i dag drygt 700 anställda. Det är oklart om butikerna i Sverige i allmänhet och butiken i Skövde i synnerhet kommer att beröras.

Kläd - och inredningskedjan har varit ekonomiskt pressad en längre tid. Under 2014 gjorde man en förlust på 6,5 miljoner kronor. Vädret, problem med sortimentet samt en dålig julhandel ligger bakom problemen, uppger det över 100 år gamla företaget i ett pressmeddelande som Dagens Industri tagit del av.

Olönsamma butiker kommer att försvinna och det lär bli aktuellt med uppsägningar.

– Det är mycket beklagligt att vissa medarbetare behöver lämna företaget, men det är ett nödvändigt led i att säkerställa företagets framtid, säger styrelseordförande Patrik Tillman enligt pressmeddelandet.

Kedjan har i dag drygt 700 anställda. Det är oklart om butikerna i Sverige i allmänhet och butiken i Skövde i synnerhet kommer att beröras.

Rekonstruktion

Företagsrekonstruktion är ett alternativ till konkurs för de företag som har ekonomiska problem men som på sikt har en möjlighet att överleva.

Företaget eller borgenären kan ansöka i domstol om rekonstruktion. Om domstolen beviljar rekonstruktionen utser de en rekonstruktör. I en företagsrekonstruktion kan det ingå ett offentligt ackord. Det innebär att fordringsägarna får avstå från en del av sina fordringar.

Under den tid företagsrekonstruktionen pågår får utmätning inte ske. Undantaget från förbudet är utmätning för en fordran avseende underhållsbidrag eller om borgenären som säkerhet för sin fordran har panträtt eller så kallad retentionsrätt.

Källa: Kronofogden