11 jan 2016 13:12

11 jan 2016 13:12

Ingen kritik av behandling

IVO

Vården av en patient med kronisk hjärtsjukdom anmäldes till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, men myndigheten riktar ingen kritik mot vårdgivaren.

Mannen, som hade andra sjukdomar, avled och makan menade i anmälan att det inte gjordes någon närmare kontroll av hjärtat, vilket var orsaken till allt ont. Familjen var tveksam till den behandling mannen fick. När patienten sökte akut i Göteborg visade det sig att en av hans konstgjorda hjärtklaffar delvis hade lossnat.

Mannen, som hade andra sjukdomar, avled och makan menade i anmälan att det inte gjordes någon närmare kontroll av hjärtat, vilket var orsaken till allt ont. Familjen var tveksam till den behandling mannen fick. När patienten sökte akut i Göteborg visade det sig att en av hans konstgjorda hjärtklaffar delvis hade lossnat.