12 jan 2016 13:47

12 jan 2016 13:47

Hotell måste åtgärda löss

SKÖVDE

Ett hotell i Skövde måste vidta åtgärder mot vägglöss enligt ett föreläggande från Miljösamverkan östra Skaraborg.

Efter ett klagomål från en gäst får nu hotellet krav på sig att agera.

Klagomålet kom in till Mös i december. Företaget som driver hotellet har uppmanats att komma in med svar på vilka åtgärder som vidtagits.

Någon redovisning har inte skickats in och nu skärper Mös tonen med ett föreläggande som måste besvaras inom 30 dagar.

Hotellet måste redovisa vilka åtgärder som vidtagits och vilken plan som finns för att motverka och förebygga vägglöss.

Efter ett klagomål från en gäst får nu hotellet krav på sig att agera.

Klagomålet kom in till Mös i december. Företaget som driver hotellet har uppmanats att komma in med svar på vilka åtgärder som vidtagits.

Någon redovisning har inte skickats in och nu skärper Mös tonen med ett föreläggande som måste besvaras inom 30 dagar.

Hotellet måste redovisa vilka åtgärder som vidtagits och vilken plan som finns för att motverka och förebygga vägglöss.