13 jan 2016 13:08

13 jan 2016 13:08

Hade medfödd missbildning

IVO

En man, som hade yrsel, kräkningar, synbortfall och hörselnedsättning, vårdades vid Skaraborgs sjukhus.

Han skickades hem, efter att ha fått blodförtunnande medel. Han var fortfarande, enligt anmälan till Inspektionen för vård och omsorg, dåsig och Sahlgrenska i Göteborg kontaktades. Där konstaterades en medfödd hjärtmissbildning, samt att han tidigare haft en stroke. Ivo riktar ingen kritik mot Skas, men hänvisar det i anmälan som rör bemötande till patientnämnden.

Han skickades hem, efter att ha fått blodförtunnande medel. Han var fortfarande, enligt anmälan till Inspektionen för vård och omsorg, dåsig och Sahlgrenska i Göteborg kontaktades. Där konstaterades en medfödd hjärtmissbildning, samt att han tidigare haft en stroke. Ivo riktar ingen kritik mot Skas, men hänvisar det i anmälan som rör bemötande till patientnämnden.