13 jan 2016 06:00

13 jan 2016 06:00

Linnéa vill få unga att påverka

FOLKHÄLSA: Ungdomars delaktighet är viktigt för kommunen

För att förbättra ungas delaktighet och inflytande i kommunen, satsar nu Skövde kommun på ungdomsutvecklare.
– Jag hoppas att kunna komma in med nya vinklar, säger Linnéa Pentikäinen.

I höstas startade kommunen ett pilotprojekt som ska pågå i ett år. Projektet går ut på att satsa på ungdomsutvecklare som ska fungera som länken mellan kommunen och de unga. Med detta hoppas kommunen på att de bland annat ska förbättra medborgardialogen och folkhälsan i framtiden.

– Vi kände att det fanns ett behov av detta. Tidigare har vi haft hjälp av Ungdomsforum men det har varit svårt och få hjälp på dagtid. Det är så ungdomsutvecklarna kommer in i bilden, säger Inger Hannu, folkhälsostrateg i Skövde kommun.

Linnéa Pentikäinen är 23 år gammal och anställdes som ungdomsutvecklare av kommunen i höstas.

– Jag hade kontakt med kommunen genom min C-uppsats och efter examen tipsade de mig om den här tjänsten. Jag såg det som ett roligt uppdrag som jag gärna ville ta mig an, säger hon.

Höga förväntningar

Nu pågår sökandet efter en kollega till Linnéa Pentikäinen.

– Jag tror det är viktigt att personen vi letar efter är positiv, nytänkande och bra på att tala inför människor, säger hon.

Linnéas förväntningar inför jobbet är höga.

– Jag hoppas att kunna komma in med nya vinklar och framför allt hoppas jag på att få in ungas påverkande och inflytande.

Pilotprojektet har finansierats av strategiska folkhälsorådet.

I höstas startade kommunen ett pilotprojekt som ska pågå i ett år. Projektet går ut på att satsa på ungdomsutvecklare som ska fungera som länken mellan kommunen och de unga. Med detta hoppas kommunen på att de bland annat ska förbättra medborgardialogen och folkhälsan i framtiden.

– Vi kände att det fanns ett behov av detta. Tidigare har vi haft hjälp av Ungdomsforum men det har varit svårt och få hjälp på dagtid. Det är så ungdomsutvecklarna kommer in i bilden, säger Inger Hannu, folkhälsostrateg i Skövde kommun.

Linnéa Pentikäinen är 23 år gammal och anställdes som ungdomsutvecklare av kommunen i höstas.

– Jag hade kontakt med kommunen genom min C-uppsats och efter examen tipsade de mig om den här tjänsten. Jag såg det som ett roligt uppdrag som jag gärna ville ta mig an, säger hon.

Höga förväntningar

Nu pågår sökandet efter en kollega till Linnéa Pentikäinen.

– Jag tror det är viktigt att personen vi letar efter är positiv, nytänkande och bra på att tala inför människor, säger hon.

Linnéas förväntningar inför jobbet är höga.

– Jag hoppas att kunna komma in med nya vinklar och framför allt hoppas jag på att få in ungas påverkande och inflytande.

Pilotprojektet har finansierats av strategiska folkhälsorådet.

  • Heidi Trang