13 jan 2016 12:31

13 jan 2016 12:32

Polisen hör polisvittne igen

LISA-MORDET

Advokat Tore Brandtler som företräder familjen Holm ifrågasätter att ny bevisning åberopas så sent i målet av advokat Inger Rönnbäck. Vice chefsåklagare Lars-Göran Wennerholm säger dessutom att uppgifterna från den före detta polisen inte bedömdes som relevanta tidigare i mordutredningen, men att polisen ändå ska höra honom nu.

Advokat Inger Rönnbäck som företräder den i tingsrätten morddömde Nerijus Bilevicius har ju begärt att få kalla ytterligare vittnen till mordrättegången i hovrätten.

Nu har vice chefsåklagare Lars-Göran Wennerholm och målsägandebiträdet, advokat Tore Brandtler, yttrat sig över begäran.

”Anmärkningsvärt”

– Anmärkningsvärt är att ny bevisning åberopas så sent i målet. Till och med sedan förhandlingen i hovrätten har börjat, försvaret har haft åtta veckor på sig att inkomma med dylik begäran, säger Brandtler i yttrandet.

– Vad gäller Arne Jönsson hade inget hinder funnits att åberopa denne vid tingsrätten. Hur det förhåller sig med Billy Bertilsson (den pensionerade polisen) har jag ingen vetskap om.

Brandtler säger att han har svårt att se vad Jönsson kan tillföra i målet. När det gäller Bertilsson anser Brandtler att han inte kan ge besked om vittnesmålet innan polisen har förhört honom.

Han avslutar med att han utgår från att hovrätten förelägger advokat Rönnbäck att dels förklara varför bevisningen åberopas så sent, dels att hon lämnar en mer preciserad bevisuppgift.

Inte relevanta

Lars-Göran Wennerholm säger i sitt yttrande att han i sak inte har något att erinra mot försvarets begäran om nya vittnen. Men han anser att ett mer preciserat bevistema bör anges.

– Vad skall styrkas med förhöret med Arne Jönsson? Vad gäller Billy Bertilsson så finns hans uppgifter med i utredningen. Han är dock inte närmare hörd eftersom hans uppgifter inte bedömdes som relevanta för mordutredningen. Han ska dock höras av polisen.

Hovrätten har nu begärt att Rönnbäck yttrar sig över Wennerholms och Brandtlers yttranden. Det kan komma besked från hovrätten under dagen hur man ställer sig till den nya begäran och även Rönnbäcks begäran att få höra Bilevicius hustru via video-eller telefon.

Advokat Inger Rönnbäck som företräder den i tingsrätten morddömde Nerijus Bilevicius har ju begärt att få kalla ytterligare vittnen till mordrättegången i hovrätten.

Nu har vice chefsåklagare Lars-Göran Wennerholm och målsägandebiträdet, advokat Tore Brandtler, yttrat sig över begäran.

”Anmärkningsvärt”

– Anmärkningsvärt är att ny bevisning åberopas så sent i målet. Till och med sedan förhandlingen i hovrätten har börjat, försvaret har haft åtta veckor på sig att inkomma med dylik begäran, säger Brandtler i yttrandet.

– Vad gäller Arne Jönsson hade inget hinder funnits att åberopa denne vid tingsrätten. Hur det förhåller sig med Billy Bertilsson (den pensionerade polisen) har jag ingen vetskap om.

Brandtler säger att han har svårt att se vad Jönsson kan tillföra i målet. När det gäller Bertilsson anser Brandtler att han inte kan ge besked om vittnesmålet innan polisen har förhört honom.

Han avslutar med att han utgår från att hovrätten förelägger advokat Rönnbäck att dels förklara varför bevisningen åberopas så sent, dels att hon lämnar en mer preciserad bevisuppgift.

Inte relevanta

Lars-Göran Wennerholm säger i sitt yttrande att han i sak inte har något att erinra mot försvarets begäran om nya vittnen. Men han anser att ett mer preciserat bevistema bör anges.

– Vad skall styrkas med förhöret med Arne Jönsson? Vad gäller Billy Bertilsson så finns hans uppgifter med i utredningen. Han är dock inte närmare hörd eftersom hans uppgifter inte bedömdes som relevanta för mordutredningen. Han ska dock höras av polisen.

Hovrätten har nu begärt att Rönnbäck yttrar sig över Wennerholms och Brandtlers yttranden. Det kan komma besked från hovrätten under dagen hur man ställer sig till den nya begäran och även Rönnbäcks begäran att få höra Bilevicius hustru via video-eller telefon.