14 jan 2016 06:00

14 jan 2016 08:58

Norska sopbråket blossar upp igen

SKÖVDE: Kritik mot svensk sopimport

Skövde värmeverk hanterar allt lägre volymer av norska sopor men följer den infekterade debatten.
– Norge värnar sina intressen, men det sprids mycket felaktig fakta, säger vd:n Carl-Johan Andersson.

Företrädare för norska förbränningsanläggningar träffade i veckan svenska regeringens miljödepartement, där frågan om norska sopor som eldas och förbränns vid svenska - oftast kommunala - anläggningar - togs upp. I Norge anser man att det är för billigt att skicka avfallet till Sverige och det inte är miljövänligt med hänvisning till transporterna.

– Det är en tragisk kamp om sopor där man i Sverige tänker ekonomi och vi i Norge tänker miljö, sa Torbjörn Leidal till SVT i tisdags.

Kritiken mot den svenska sopimporten är inte ny.

SLA har vid flera tillfällen berättat om motståndet i Norge mot såväl den svenska importen som hanteringen av den flygaska, avfallets restprodukt, som i Skövdes fall körs tillbaka till Norge för slutförvaring på ön Langöja.

Dyra avgifter

Carl-Johan Andersson, vd vid Skövde värmeverk, har följt den infekterade debatten länge och träffar också regelbundet företrädare för norska förbränningsanläggningar, som han menar riktar kritiken åt fel håll.

– I Sverige har vi ett utbyggt fjärrvärmenät och effektiva anläggningar där vi utvinner 95 procent av avfallet till ny energi. Norge har nyligen börjat bygga ut sin fjärrvärme men har svårt att få lönsamhet på grund av ett väldigt lågt elpris och höga avgifter för sopmottagning, men det kan ju inte hindra den fria konkurrensen inom EU, säger han till SLA.

I debatten har det hävdats att norska sopor inte sorteras innan de förs till Sverige. Enligt Skövde värmeverks vd tar man i Skövde enbart emot verksamhetsavfall från industrier och återvinningscentraler, som kontrolleras och sorteras ordentligt före transport.

Färre norska sopor

– Tidigare har vi tagit emot drygt 10 000 ton per år men i takt med att våra inhemska sopor ökar är vi nu nere i 5 000 ton av totalt 60 000.

Norska miljöorganisationer har också kritiserat transporterna av norskt avfall till Sverige. Men inte heller den kritiken tycker Andersson är rättvis.

– Norge exporterar olja och lax men importerar annars en stor mängd varor från bland annat Sverige. De lastbilarna åker nu inte längre tomma tillbaka mot den svenska gränsen utan fylls upp med sopor, vilket är betydligt mer miljömässigt, säger Carl-Johan Andersson.

Företrädare för norska förbränningsanläggningar träffade i veckan svenska regeringens miljödepartement, där frågan om norska sopor som eldas och förbränns vid svenska - oftast kommunala - anläggningar - togs upp. I Norge anser man att det är för billigt att skicka avfallet till Sverige och det inte är miljövänligt med hänvisning till transporterna.

– Det är en tragisk kamp om sopor där man i Sverige tänker ekonomi och vi i Norge tänker miljö, sa Torbjörn Leidal till SVT i tisdags.

Kritiken mot den svenska sopimporten är inte ny.

SLA har vid flera tillfällen berättat om motståndet i Norge mot såväl den svenska importen som hanteringen av den flygaska, avfallets restprodukt, som i Skövdes fall körs tillbaka till Norge för slutförvaring på ön Langöja.

Dyra avgifter

Carl-Johan Andersson, vd vid Skövde värmeverk, har följt den infekterade debatten länge och träffar också regelbundet företrädare för norska förbränningsanläggningar, som han menar riktar kritiken åt fel håll.

– I Sverige har vi ett utbyggt fjärrvärmenät och effektiva anläggningar där vi utvinner 95 procent av avfallet till ny energi. Norge har nyligen börjat bygga ut sin fjärrvärme men har svårt att få lönsamhet på grund av ett väldigt lågt elpris och höga avgifter för sopmottagning, men det kan ju inte hindra den fria konkurrensen inom EU, säger han till SLA.

I debatten har det hävdats att norska sopor inte sorteras innan de förs till Sverige. Enligt Skövde värmeverks vd tar man i Skövde enbart emot verksamhetsavfall från industrier och återvinningscentraler, som kontrolleras och sorteras ordentligt före transport.

Färre norska sopor

– Tidigare har vi tagit emot drygt 10 000 ton per år men i takt med att våra inhemska sopor ökar är vi nu nere i 5 000 ton av totalt 60 000.

Norska miljöorganisationer har också kritiserat transporterna av norskt avfall till Sverige. Men inte heller den kritiken tycker Andersson är rättvis.

– Norge exporterar olja och lax men importerar annars en stor mängd varor från bland annat Sverige. De lastbilarna åker nu inte längre tomma tillbaka mot den svenska gränsen utan fylls upp med sopor, vilket är betydligt mer miljömässigt, säger Carl-Johan Andersson.