14 jan 2016 14:49

14 jan 2016 17:21

Tillåter begärda vittnesförhör

LISA-MORDET: Hovrätten har fattat beslut om ny begäran

Hovrätten har begärt rättslig hjälp l Litauen för att utreda möjligheterna att hålla förhör med Nerijus Bilevicius hustru via videolänk eller telefon. På torsdagen beslutade hovrätten också att tillåta förhör med de två nya vittnena.

Hovrätten har tidigare gett Inger Rönnbäck klartecken för omförhör med Nerijus Bilevicius hustru, men med kravet att förhöret sker på plats i rättssalen. Förhöret i tingsrätten hölls via telefon och på grund av flera olika omständigheter blev det ett kaosartat förhör som fick avbrytas.

Men eftersom hustrun nu säger att hon inte vågar komma till Sverige för att vara med på rättegången, hon är dessutom sjuk enligt Rönnbäck, har Rönnbäck begärt video- eller telefonförhör.

Begär litauisk hjälp

På torsdagen meddelade hovrätten att man nu har skickat en begäran om rättslig hjälp till Litauen i syfte att utreda möjligheterna att hålla förhör med Nerijus Bilevicius hustru via videolänk eller telefon.

– Det var förväntat. Det är mycket bra att hovrätten nu arbetar på att få till ett videoförhör, säger Inger Rönnbäck till SLA.

I tisdags begärde Inger Rönnbäck också att få kalla två nya vittnen.

Godsägaren Arne Jönsson, som var Nerijus Bilevicius arbetsgivare, ska enligt Rönnbäck bland annat vittna om vilka arbetsuppgifter han hade och mer utförligt förklara att Nerijus arbetat mycket i de utrymmen som är intressanta i målet. ”Det är för att förklara mer ingående att min klients dna finns överallt” har Rönnbäck sagt till SLA.

En pensionerad polis, Billy Bertilsson, som ska ha passerat kaféet i Blomberg vid en intressant tidpunkt har nyligen hört av sig till Rönnbäck. ”Han berättade att han hade passerat vid den tiden då kaféet skulle till att stänga. Han har en del intressanta uppgifter att komma med”. Enligt Rönnbäck ska detta visa att hennes klient inte var på platsen vid tidpunkten.

På torsdagseftermiddagen kom besked från hovrätten även gällande detta. Hovrätten tillåter vittnesförhören och de två kallas till förhör fredagen den 22 januari.

Den pensionerade polisen kommer att höras av polis inom de närmaste dagarna.

Hovrätten har tidigare gett Inger Rönnbäck klartecken för omförhör med Nerijus Bilevicius hustru, men med kravet att förhöret sker på plats i rättssalen. Förhöret i tingsrätten hölls via telefon och på grund av flera olika omständigheter blev det ett kaosartat förhör som fick avbrytas.

Men eftersom hustrun nu säger att hon inte vågar komma till Sverige för att vara med på rättegången, hon är dessutom sjuk enligt Rönnbäck, har Rönnbäck begärt video- eller telefonförhör.

Begär litauisk hjälp

På torsdagen meddelade hovrätten att man nu har skickat en begäran om rättslig hjälp till Litauen i syfte att utreda möjligheterna att hålla förhör med Nerijus Bilevicius hustru via videolänk eller telefon.

– Det var förväntat. Det är mycket bra att hovrätten nu arbetar på att få till ett videoförhör, säger Inger Rönnbäck till SLA.

I tisdags begärde Inger Rönnbäck också att få kalla två nya vittnen.

Godsägaren Arne Jönsson, som var Nerijus Bilevicius arbetsgivare, ska enligt Rönnbäck bland annat vittna om vilka arbetsuppgifter han hade och mer utförligt förklara att Nerijus arbetat mycket i de utrymmen som är intressanta i målet. ”Det är för att förklara mer ingående att min klients dna finns överallt” har Rönnbäck sagt till SLA.

En pensionerad polis, Billy Bertilsson, som ska ha passerat kaféet i Blomberg vid en intressant tidpunkt har nyligen hört av sig till Rönnbäck. ”Han berättade att han hade passerat vid den tiden då kaféet skulle till att stänga. Han har en del intressanta uppgifter att komma med”. Enligt Rönnbäck ska detta visa att hennes klient inte var på platsen vid tidpunkten.

På torsdagseftermiddagen kom besked från hovrätten även gällande detta. Hovrätten tillåter vittnesförhören och de två kallas till förhör fredagen den 22 januari.

Den pensionerade polisen kommer att höras av polis inom de närmaste dagarna.