14 jan 2016 16:03

14 jan 2016 16:45

Välkomnar att nationella prov i sexan slopas

SKOLA: Politiker och facket i Skövde positiva

De nationella proven i SO och NO i årskurs 6 i graven.
Ett bra beslut menar lärarförbunden i Skövde.
– Det tar mycket tid så det ser jag som positivt, säger Bengt Wahlberg som är ordförande i Lärarförbundets Skövdeavdelning.

Regeringen beslutade i går att förändra skolförordningen och därmed slopa de nationella proven i NO (ett av ämnena biologi, kemi eller fysik) och SO (samhällskunskap) i årskurs 6.

Det blir nu i stället upp till varje lärare att besluta om något annat prov ska läggas in, men inga krav finns om att rapportera in de resultaten.

– De nationella proven har inneburit, när de har blivit så här många, att alldeles för mycket tid har gått åt till att administrera proven och rätta proven, och det är tid som tas av lärarna och från eleverna, säger utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) till TT.

Positiva

Både Lärarförbundet och Lärarnas riksförbund i Skövde är positiva till förändringen.

– Det finns så mycket tester och kontroller i skolan ändå så lärarna kan bedöma eleverna ändå, säger Lärarförbundets Bengt Wahlberg.

– De nationella proven är också något som tar väldigt mycket tid så jag tycker det är positivt.

”Svårt att hantera”

Han får medhåll av Olof Björk, Lärarnas riksförbunds kommunföreningsordförande i Skövde.

– Proven blir väldigt arbetskrävande och de innebär en arbetsbelastningstopp som är svår att hantera, säger Olof Björk som menar att de nationella proven inte leder till den positiva utveckling som de borde.

– Om man får fram att det skiljer mycket mellan olika skolor och elever i landet så finns det ändå inte resurser att göra något åt det.

Tre kvar

Sjätteklassarnas prov i svenska/svenska som andra språk, matematik och engelska påverkas inte av förändringen.

– Spontant känner jag att det är viktigt att de tre proven finns kvar, de fyller en viktig funktion. Att de andra försvinner tror jag inte innebär några problem, det finns andra verktyg för att bedöma eleverna där, säger Barn- och utbildningsnämndens ordförande i Skövde Paula Bäckman (C).

Regeringen beslutade i går att förändra skolförordningen och därmed slopa de nationella proven i NO (ett av ämnena biologi, kemi eller fysik) och SO (samhällskunskap) i årskurs 6.

Det blir nu i stället upp till varje lärare att besluta om något annat prov ska läggas in, men inga krav finns om att rapportera in de resultaten.

– De nationella proven har inneburit, när de har blivit så här många, att alldeles för mycket tid har gått åt till att administrera proven och rätta proven, och det är tid som tas av lärarna och från eleverna, säger utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) till TT.

Positiva

Både Lärarförbundet och Lärarnas riksförbund i Skövde är positiva till förändringen.

– Det finns så mycket tester och kontroller i skolan ändå så lärarna kan bedöma eleverna ändå, säger Lärarförbundets Bengt Wahlberg.

– De nationella proven är också något som tar väldigt mycket tid så jag tycker det är positivt.

”Svårt att hantera”

Han får medhåll av Olof Björk, Lärarnas riksförbunds kommunföreningsordförande i Skövde.

– Proven blir väldigt arbetskrävande och de innebär en arbetsbelastningstopp som är svår att hantera, säger Olof Björk som menar att de nationella proven inte leder till den positiva utveckling som de borde.

– Om man får fram att det skiljer mycket mellan olika skolor och elever i landet så finns det ändå inte resurser att göra något åt det.

Tre kvar

Sjätteklassarnas prov i svenska/svenska som andra språk, matematik och engelska påverkas inte av förändringen.

– Spontant känner jag att det är viktigt att de tre proven finns kvar, de fyller en viktig funktion. Att de andra försvinner tror jag inte innebär några problem, det finns andra verktyg för att bedöma eleverna där, säger Barn- och utbildningsnämndens ordförande i Skövde Paula Bäckman (C).