15 jan 2016 16:41

15 jan 2016 16:41

Åklagaren: "Förstår att hovrätten tillåter de nya vittnena"

LISA-MORDET: Nya vittnen i mordrättegång

Hustrun kan slippa att komma till rättegången och de nya vittnena tillåts enligt beslut från hovrätten.
– Min bedömning är att de nya vittnesmålen inte är avgörande, men förstår att de tillåts, säger åklagaren Lars-Göran Wennerholm.

I torsdags kunde SLA berätta att Göta hovrätt kommit med nya besked gällande mordrättegången i Skövde.

Hovrätten hade då bland annat sökt rättshjälp i Litauen. Detta för att undersöka möjligheterna att höra Nerijus Bilevicius hustru via videolänk eller telefon. Hans advokat Inger Rönnbäck har begärt att kvinnan ska slippa att komma till Sverige, bland annat på grund av att hon rädd för svensk polis och också är sjuk.

Senare beslutade hovrätten också att tillåta de två nya vittnen som Rönnbäck åberopar – godsägaren Arne Jönsson och den pensionerade polisen Billy Bertilsson.

”Objektiv bedömning”

Vice chefsåklagare Lars-Göran Wennerholm har inte i sak haft något emot de nya vittnesmålen, men menar att de inte är avgörande för målet.

– Men samtidigt är det naturligt att hovrätten tillåter dem. Domstolen kan ju inte säga att de uppenbart är utan betydelse eftersom de inte vet vad de ska säga. Det är mycket ovanligt att man inte får åberopa nya vittnen, även om de tillkommer väldigt sent.

Det är också viktigt enligt Wennerholm att det blir en objektiv bedömning.

– Detta är förmodligen den sista prövningen av målet och då är det också av vikt att Bilevicius känner att allt han har velat kommer fram.

När det gäller förhöret med hustrun anser Wennerholm att hon ska komma till rättegången.

– Men vi får avvakta och se vad som händer.

Advokat Tore Brandtler, som företräder familjen Holm, säger att det tanke på ärendets karaktär är naturligt att hovrätten tillåter förhören med de två nya vittnena.

”Tillför ingenting”

– Kanske hade beslutet blivit ett annat om det hade handlat om ett mindre allvarligt brott. Däremot tillför de nya vittnena ingenting.

Eftersom vittnen har tillkommit har hovrätten också beslutat att utöka rättegången till sju dagar.

I torsdags kunde SLA berätta att Göta hovrätt kommit med nya besked gällande mordrättegången i Skövde.

Hovrätten hade då bland annat sökt rättshjälp i Litauen. Detta för att undersöka möjligheterna att höra Nerijus Bilevicius hustru via videolänk eller telefon. Hans advokat Inger Rönnbäck har begärt att kvinnan ska slippa att komma till Sverige, bland annat på grund av att hon rädd för svensk polis och också är sjuk.

Senare beslutade hovrätten också att tillåta de två nya vittnen som Rönnbäck åberopar – godsägaren Arne Jönsson och den pensionerade polisen Billy Bertilsson.

”Objektiv bedömning”

Vice chefsåklagare Lars-Göran Wennerholm har inte i sak haft något emot de nya vittnesmålen, men menar att de inte är avgörande för målet.

– Men samtidigt är det naturligt att hovrätten tillåter dem. Domstolen kan ju inte säga att de uppenbart är utan betydelse eftersom de inte vet vad de ska säga. Det är mycket ovanligt att man inte får åberopa nya vittnen, även om de tillkommer väldigt sent.

Det är också viktigt enligt Wennerholm att det blir en objektiv bedömning.

– Detta är förmodligen den sista prövningen av målet och då är det också av vikt att Bilevicius känner att allt han har velat kommer fram.

När det gäller förhöret med hustrun anser Wennerholm att hon ska komma till rättegången.

– Men vi får avvakta och se vad som händer.

Advokat Tore Brandtler, som företräder familjen Holm, säger att det tanke på ärendets karaktär är naturligt att hovrätten tillåter förhören med de två nya vittnena.

”Tillför ingenting”

– Kanske hade beslutet blivit ett annat om det hade handlat om ett mindre allvarligt brott. Däremot tillför de nya vittnena ingenting.

Eftersom vittnen har tillkommit har hovrätten också beslutat att utöka rättegången till sju dagar.