15 jan 2016 15:11

15 jan 2016 15:11

Forskat om skol-lärospel

SKÖVDE: Björn Berg Marklund disputerar

Hur bra fungerar datorspel som läromedel? Det har Björn Berg Marklund på Högskolan i Skövde forskat om.
– I avhandlingen har jag fokuserat på att undersöka de olika förutsättningarna som redan finns eller behöver förbättras för att spelutvecklare, lärare och elever ska kunna arbeta med lärospel, säger han i ett pressmeddelande.

Björn Berg Marklund är lärospelsforskare vid Högskolan i Skövde och i sin forskning har han sett hur viktig den sociala, pedagogiska och praktiska kontexten är när det gäller användandet av spel i undervisningen.

– Man kan inte utvärdera spel som isolerade produkter och tro att de kan tillgodose pedagogiska processer på egen hand, utan där är lärarens roll bärande, säger han i ett pressmeddelande.

Enligt Björn Berg Marklund har lärospelens inträde i skolan stagnerat av tre huvudsakliga anledningar:

– Det krävs stora insatser för att få något så förhållandevis komplext som datorspel att fungera i skolmiljöer då de ställer höga krav på en skolas ekonomiska resurser, tekniska infrastruktur och personal.

Lärare framställs ibland som envisa motståndare, men i de flesta fall har de en positiv inställning till spel i skolan enligt forskaren. Att lärospel används begränsat beror på andra anledningar.

– Spelbaserad undervisning kräver mycket av lärare, inte minst ur en teknisk synpunkt. Dessutom kan det vara svårt att få till bra spelövningar som passar en hel klass då eleverna ofta har väldigt varierande förkunskaper.

Men trots denna problematik anser Björn Berg Marklund att det finns förutsättningar för givande pedagogiska spelupplevelser för alla elever i grundskolan. Men då behövs förståelse mellan elev och lärare, lärare och spelutvecklare, spelutvecklare och spelare.

– En bristande förståelse och kommunikation mellan dessa aktörer leder till att lärospel utvecklas under missförstånd och kompromisser som gör att varken bra spelande eller lärare finns närvarande i slutprodukten på ett tillfredsställande sätt, säger Björn Berg Marklund i pressmeddelandet.

Björn Berg Marklund är lärospelsforskare vid Högskolan i Skövde och i sin forskning har han sett hur viktig den sociala, pedagogiska och praktiska kontexten är när det gäller användandet av spel i undervisningen.

– Man kan inte utvärdera spel som isolerade produkter och tro att de kan tillgodose pedagogiska processer på egen hand, utan där är lärarens roll bärande, säger han i ett pressmeddelande.

Enligt Björn Berg Marklund har lärospelens inträde i skolan stagnerat av tre huvudsakliga anledningar:

– Det krävs stora insatser för att få något så förhållandevis komplext som datorspel att fungera i skolmiljöer då de ställer höga krav på en skolas ekonomiska resurser, tekniska infrastruktur och personal.

Lärare framställs ibland som envisa motståndare, men i de flesta fall har de en positiv inställning till spel i skolan enligt forskaren. Att lärospel används begränsat beror på andra anledningar.

– Spelbaserad undervisning kräver mycket av lärare, inte minst ur en teknisk synpunkt. Dessutom kan det vara svårt att få till bra spelövningar som passar en hel klass då eleverna ofta har väldigt varierande förkunskaper.

Men trots denna problematik anser Björn Berg Marklund att det finns förutsättningar för givande pedagogiska spelupplevelser för alla elever i grundskolan. Men då behövs förståelse mellan elev och lärare, lärare och spelutvecklare, spelutvecklare och spelare.

– En bristande förståelse och kommunikation mellan dessa aktörer leder till att lärospel utvecklas under missförstånd och kompromisser som gör att varken bra spelande eller lärare finns närvarande i slutprodukten på ett tillfredsställande sätt, säger Björn Berg Marklund i pressmeddelandet.