15 jan 2016 06:00

15 jan 2016 06:00

Kvinnor har lägre lön

SKÖVDE: Skiljer 1 300 kronor på en lärartjänst

Av Skövde kommuns drygt 4 000 anställda är cirka 80 procent kvinnor.
Ändå är det männen som tjänar mest. Det framgår av kommunens lönekartläggning.

Enligt den så har tillsvidareanställda kvinnor i Skövde kommun 91,4 procent av männens lön (medellön).

– Det är så det brukar se ut även nationellt. I det privata näringslivet skiljer det 10–14 procent mellan kvinnor och män, medan skillnaderna ofta är lägre i offentlig verksamhet, kommenterar Eva Fager, verksamhetsutvecklare vid Skövde kommuns HR-avdelning.

Kommunen arbetar med att fram flera jämställdhetsplaner och där granskas bland annat löneskillnader.

Skillnader för lärare

Några av de grupper som lyfts fram är lärare och fritidspedagoger. Till exempel finns de 206 kvinnliga lärare i årskurs 1–7 mot 30 män.

Det är dock männen som har högst medianlön, 1 300 kronor högre än kvinnorna och den skillnaden har dessutom ökat två år i rad.

Kompetens, erfarenhet och marknadskrafter är faktorer som kan motivera skillnader, men annars ska principen lika lön för lika arbete gälla.

– Då kan det handla om osakliga skillnader.

Något som är svårt att visa, men Skövde kommun försöker förbättra sitt arbete. Under den kommande mandatperioden ska ett verktyg som mer noggrant analyserar skillnader tas fram.

Eva Fager säger att det även handlar om se större strukturer. I vård- och omsorgsyrken förekommer mycket deltidsarbete vilket inte gynnar den enskildes löneutveckling.

Kvinnor vabbar mer och är föräldralediga mer än männen vilket också bidrar.

Även på chefsnivå har kvinnor inom vård- och omsorg halkat efter lönemässigt. De tjänar lägre än chefer i andra av kommunens verksamheter.

 

Enligt den så har tillsvidareanställda kvinnor i Skövde kommun 91,4 procent av männens lön (medellön).

– Det är så det brukar se ut även nationellt. I det privata näringslivet skiljer det 10–14 procent mellan kvinnor och män, medan skillnaderna ofta är lägre i offentlig verksamhet, kommenterar Eva Fager, verksamhetsutvecklare vid Skövde kommuns HR-avdelning.

Kommunen arbetar med att fram flera jämställdhetsplaner och där granskas bland annat löneskillnader.

Skillnader för lärare

Några av de grupper som lyfts fram är lärare och fritidspedagoger. Till exempel finns de 206 kvinnliga lärare i årskurs 1–7 mot 30 män.

Det är dock männen som har högst medianlön, 1 300 kronor högre än kvinnorna och den skillnaden har dessutom ökat två år i rad.

Kompetens, erfarenhet och marknadskrafter är faktorer som kan motivera skillnader, men annars ska principen lika lön för lika arbete gälla.

– Då kan det handla om osakliga skillnader.

Något som är svårt att visa, men Skövde kommun försöker förbättra sitt arbete. Under den kommande mandatperioden ska ett verktyg som mer noggrant analyserar skillnader tas fram.

Eva Fager säger att det även handlar om se större strukturer. I vård- och omsorgsyrken förekommer mycket deltidsarbete vilket inte gynnar den enskildes löneutveckling.

Kvinnor vabbar mer och är föräldralediga mer än männen vilket också bidrar.

Även på chefsnivå har kvinnor inom vård- och omsorg halkat efter lönemässigt. De tjänar lägre än chefer i andra av kommunens verksamheter.

 

Ojämställda löner

Skövde kommun totalt:

Medellön kvinnor: 27 163 kr

Medellön män: 29 719 kr

Medianlön kvinnor: 25 800 kr

Medianlön män: 28 600 kr

Några yrkesgrupper (medianlön:

Lärare, grundskolan årskurs 1–7, kvinnor: 28 900 kr

Lärare, grundskolan årskurs 1–7, män: 30 200 kr

Avdelningschefer, kvinnor: 47 625 kr

Avdelningschefer, män: 50 000 kr

Källa: Skövde kommun lönekartläggning