17 jan 2016 17:14

17 jan 2016 17:15

Grusning hjälper mot ishalkan

SKÖVDE: Enda botemedlet mot halkan är grusning

Senaste veckans snöfall och övergången från milt väder till riktig vinterkyla ställer till det för fotgängare och trafikanter. Klagomål på isiga gång- och cykelbanor framförs till kommunen.
– Vi kan enbart grusa nu, det är för kallt för att salta, säger Staffan Weinö på Skövde kommun.

Vintern har slagit till ordentligt med snö och köldgrader, och med det kommer också ishalkan som en följd.

– Vi försöker göra det absolut bästa av situationen, säger Staffan Weinö på kommunen.

Personer hör av sig till kommunen om ställen som man upplever som dåligt snöröjda eller hala. Via Synpunkt som finns på kommunens hemsida kan man mejla in påpekanden.

För att även få somliga privata fastighetsägare att bättra på sin snöröjning planerar Skövde kommun att dela ut en informationsskrift till de berörda.

– Det har varit en svår väderlek, det har gått från blött väder till snö och kyla, då blir det väldigt tillfruset och halt, säger Weinö. De sista dagarna har vi bara kunnat grusa, det är för kallt för att använda vägsalt, säger han.

Saltet gör bara nytta när det är temperaturer över 6-7 minusgrader. På gatorna slirar bilarna bort gruset och i korsningar och backar kan gruset försvinna snabbt och det blir rena glansisen kvar.

Efter förra helgens snöfall var hela styrkan ute för att röja snö. Sammantaget kan det röra sig om ett 50-tal personer som blir involverade i snöröjning, de flesta är privata entreprenörer som anlitas.

För kommunen kostar det en rejäl hacka, en hel snöröjning kostar cirka 350 000 kronor.

– Vi prioriterar cykel- och gångbanor, bussgator samt runt vårdcentraler och äldreboenden. Att även äldre ska kunna gå ut är viktigt, säger Staffan Weinö.

Vintern har slagit till ordentligt med snö och köldgrader, och med det kommer också ishalkan som en följd.

– Vi försöker göra det absolut bästa av situationen, säger Staffan Weinö på kommunen.

Personer hör av sig till kommunen om ställen som man upplever som dåligt snöröjda eller hala. Via Synpunkt som finns på kommunens hemsida kan man mejla in påpekanden.

För att även få somliga privata fastighetsägare att bättra på sin snöröjning planerar Skövde kommun att dela ut en informationsskrift till de berörda.

– Det har varit en svår väderlek, det har gått från blött väder till snö och kyla, då blir det väldigt tillfruset och halt, säger Weinö. De sista dagarna har vi bara kunnat grusa, det är för kallt för att använda vägsalt, säger han.

Saltet gör bara nytta när det är temperaturer över 6-7 minusgrader. På gatorna slirar bilarna bort gruset och i korsningar och backar kan gruset försvinna snabbt och det blir rena glansisen kvar.

Efter förra helgens snöfall var hela styrkan ute för att röja snö. Sammantaget kan det röra sig om ett 50-tal personer som blir involverade i snöröjning, de flesta är privata entreprenörer som anlitas.

För kommunen kostar det en rejäl hacka, en hel snöröjning kostar cirka 350 000 kronor.

– Vi prioriterar cykel- och gångbanor, bussgator samt runt vårdcentraler och äldreboenden. Att även äldre ska kunna gå ut är viktigt, säger Staffan Weinö.