18 jan 2016 11:42

18 jan 2016 11:46

Åklagaren begär nytt vittnesförhör

LISA-MORDET

Vice chefsåklagare Lars-Göran Wennerholm har nu kallat ytterligare ett vittne till mordrättegången. Detta vittne ska styrka att det inte fanns några bilar där Lisa Holm hade parkerat sin moped, något som den pensionerade polisen Billy Bertilsson hävdar.

Nerijus Bilevicius advokat Inger Rönnbäck fick i förra veckan, vilket SLA berättat om, tillstånd från hovrätten att kalla Billy Bertilsson att höras som vittne under rättegången. Han ska ha passerat kaféet i Blomberg vid 18.15-tiden, kvällen då Lisa försvann. Han ska ha sett en större svart bil parkerad på den norra sidan av kaféet, samma sida som Lisa hade parkerat sin moped. Strax innan hade han också mött en polskregistrerad bil. Hans uppgifter ska enligt Rönnbäck visa att Bilevicius inte var på platsen.

Nytt vittne

Men nu kontrar vice chefsåklagare Lars-Göran Wennerholm med att åberopa ett nytt vittne.

Det handlar om en flicka som också arbetade på kaféet. Åklagaren säger till hovrätten att hennes vittnesmål ska styrka att det vid 18.15 till 18.20, då hon lämnade Blomberg, inte fanns några bilar på eller i anslutning till den norra parkeringsplatsen där hon och Lisa hade parkerat sina mopeder.

Flickan ska vittna på fredag.

Inger Rönnbäck åberopade också under måndagsmorgonen att hovrätten ska spela upp ytterligare två vittnesförhör från tingsrätten.

Inget besked

Hon har sedan tidigare fått tillstånd till omförhör med Bilevicius hustru, något som hovrätten sagt ja till under förutsättning att kvinnan kommer till rättegången i Skövde. Men eftersom kvinnan vägrar att komma, på grund av rädsla och sjukdom enligt Rönnbäck, har nu hovrätten skickat en begäran om rättslig hjälp till Litauen i syfte att utreda möjligheterna att hålla förhör med henne via videolänk eller telefon. Men något beslut om hur det blir har ännu inte kommit från hovrätten.

På måndagen, den tredje rättegångsdagen, spelar hovrätten upp förhör från tingsrättsförhandlingen.

Pappans vittnesmål

Det handlar bland annat om det mycket känslosamma förhöret med Lisas pappa där han berättar att dottern var blyg och aldrig skulle gå fram till en okänd person om denne inte var i nöd eller att hon blev tvingad. Han beskriver också mardrömmen, när beskedet kom att Lisa hittats död. ”Golvet bara rämnar, det är skyskrapa hela vägen ner, har man inte upplevt det, jag rekommenderar inte det”.

Bilevicus tittar mest hela tiden ner i bordet framför sig, han lyssnar med visar inga reaktioner på det som sägs i de uppspelade förhören.

Förhöret med honom är flera timmar långt. Men redan i förra veckan aviserade Rönnbäck att hon kommer att vilja ställa kompletterande frågor till honom.

Nerijus Bilevicius advokat Inger Rönnbäck fick i förra veckan, vilket SLA berättat om, tillstånd från hovrätten att kalla Billy Bertilsson att höras som vittne under rättegången. Han ska ha passerat kaféet i Blomberg vid 18.15-tiden, kvällen då Lisa försvann. Han ska ha sett en större svart bil parkerad på den norra sidan av kaféet, samma sida som Lisa hade parkerat sin moped. Strax innan hade han också mött en polskregistrerad bil. Hans uppgifter ska enligt Rönnbäck visa att Bilevicius inte var på platsen.

Nytt vittne

Men nu kontrar vice chefsåklagare Lars-Göran Wennerholm med att åberopa ett nytt vittne.

Det handlar om en flicka som också arbetade på kaféet. Åklagaren säger till hovrätten att hennes vittnesmål ska styrka att det vid 18.15 till 18.20, då hon lämnade Blomberg, inte fanns några bilar på eller i anslutning till den norra parkeringsplatsen där hon och Lisa hade parkerat sina mopeder.

Flickan ska vittna på fredag.

Inger Rönnbäck åberopade också under måndagsmorgonen att hovrätten ska spela upp ytterligare två vittnesförhör från tingsrätten.

Inget besked

Hon har sedan tidigare fått tillstånd till omförhör med Bilevicius hustru, något som hovrätten sagt ja till under förutsättning att kvinnan kommer till rättegången i Skövde. Men eftersom kvinnan vägrar att komma, på grund av rädsla och sjukdom enligt Rönnbäck, har nu hovrätten skickat en begäran om rättslig hjälp till Litauen i syfte att utreda möjligheterna att hålla förhör med henne via videolänk eller telefon. Men något beslut om hur det blir har ännu inte kommit från hovrätten.

På måndagen, den tredje rättegångsdagen, spelar hovrätten upp förhör från tingsrättsförhandlingen.

Pappans vittnesmål

Det handlar bland annat om det mycket känslosamma förhöret med Lisas pappa där han berättar att dottern var blyg och aldrig skulle gå fram till en okänd person om denne inte var i nöd eller att hon blev tvingad. Han beskriver också mardrömmen, när beskedet kom att Lisa hittats död. ”Golvet bara rämnar, det är skyskrapa hela vägen ner, har man inte upplevt det, jag rekommenderar inte det”.

Bilevicus tittar mest hela tiden ner i bordet framför sig, han lyssnar med visar inga reaktioner på det som sägs i de uppspelade förhören.

Förhöret med honom är flera timmar långt. Men redan i förra veckan aviserade Rönnbäck att hon kommer att vilja ställa kompletterande frågor till honom.