18 jan 2016 12:56

18 jan 2016 12:56

Åtalas för två fall av dödshot

NYHETER: Man hotade Skövdebor

”Förbered er på att bli nedgrävda för jag kommer att döda er”. Nu åtalas en man för det dödshotet och ytterligare ett där han också hade med sig en kniv.

Mannen, som är i 40-årsåldern och hemmahörande i Tibro, ska i juli förra året ha hotat två personer boende på en ort i Skövde kommun. Enligt uppgifter i åtalet mot honom som lämnades in till Skaraborgs tingsrätt i Skövde i dagarna ska han i ett telefonsamtal med en kvinna ha hotat henne och ytterligare en person. Denne överhörde hotet i telefonen.

Mannen ska ha sagt att de två skulle förbereda sig på att bli nedgrävda för att han skulle döda dem. Åklagaren anser att mannen begick gärningen med uppsåt och att hotet var sådant att de som utsattes kunde förväntas känna allvarlig rädsla för sin egen och/eller annans personliga säkerhet.

Åklagaren kommer också att kalla ett vittne till rättegången. Det är en man som har hört telefonsamtalet och som ska intyga att det innehöll ett hot mot de två.

Tidigare förra sommaren ska mannen ha dödshotat ytterligare två personer, den gången i Tibro.

Enligt uppgifter i åtalet har han haft en kniv med sig när han befann sig utanför parets bostad. Han ska ha visat upp kniven för dem och pekat mot dem. I samband med detta ska han också ha dragit med handen över halsen. Även vid detta tillfälle menar åklagaren att det måste orsakat rädsla för de utsattas egna och även för andras personliga säkerhet.

Gällande detta fallet har åklagaren skriftlig bevisning i form av utdrag ur textmeddelande på mobiltelefon som ska styrka att den åtalade varit utanför målsägandenas bostad och haft för avsikt att hota dem..

De två yrkar vardera på 5 000 kronor i skadestånd, precis som Skövdeborna gör.

Mannen, som är i 40-årsåldern och hemmahörande i Tibro, ska i juli förra året ha hotat två personer boende på en ort i Skövde kommun. Enligt uppgifter i åtalet mot honom som lämnades in till Skaraborgs tingsrätt i Skövde i dagarna ska han i ett telefonsamtal med en kvinna ha hotat henne och ytterligare en person. Denne överhörde hotet i telefonen.

Mannen ska ha sagt att de två skulle förbereda sig på att bli nedgrävda för att han skulle döda dem. Åklagaren anser att mannen begick gärningen med uppsåt och att hotet var sådant att de som utsattes kunde förväntas känna allvarlig rädsla för sin egen och/eller annans personliga säkerhet.

Åklagaren kommer också att kalla ett vittne till rättegången. Det är en man som har hört telefonsamtalet och som ska intyga att det innehöll ett hot mot de två.

Tidigare förra sommaren ska mannen ha dödshotat ytterligare två personer, den gången i Tibro.

Enligt uppgifter i åtalet har han haft en kniv med sig när han befann sig utanför parets bostad. Han ska ha visat upp kniven för dem och pekat mot dem. I samband med detta ska han också ha dragit med handen över halsen. Även vid detta tillfälle menar åklagaren att det måste orsakat rädsla för de utsattas egna och även för andras personliga säkerhet.

Gällande detta fallet har åklagaren skriftlig bevisning i form av utdrag ur textmeddelande på mobiltelefon som ska styrka att den åtalade varit utanför målsägandenas bostad och haft för avsikt att hota dem..

De två yrkar vardera på 5 000 kronor i skadestånd, precis som Skövdeborna gör.