18 jan 2016 17:22

18 jan 2016 17:22

Hotell gjorde lössåtgärd

SKÖVDE

Det hotell som fått klagomål om vägglöss har rapporterat in sina åtgärder till Miljösamverkan östra Skaraborg enligt följande: ”Vid tillfälle då vägglöss förekommit så har Anticimex tillkallats omgående för adekvat bekämpning.

Anticimex anvisningar gällande efterkontroll har följts innan rummet åter uthyrts.”

Anticimex anvisningar gällande efterkontroll har följts innan rummet åter uthyrts.”