18 jan 2016 06:00

18 jan 2016 06:00

Kommunens toppchefer bor inte i Skövde

Skövde är Skaraborgs draglok och hetaste bostadsort men av kommunens tio högsta tjänstemän och sektorschefer bor endast en här. Övriga bor i angränsade kommuner eller långpendlar.
– Vi är medvetna om det men ser det inte som något problem, säger Leif Walterum (C), politiskt ansvarig för arbetsgivarfrågor.

Sedan kommunen bytte organisation för ett drygt år sedan är endast en av de cheferna för de sju sektorerna bosatt i Skövde. Utöver Per Granath, chef för sektor vård och omsorg, är de övriga sektorscheferna skrivna på andra orter och tillhör den stora grupp av pendlare som varje dag reser till Skövde för att arbeta.

Inte Skövdebor

Kommundirektör Tomas Fellbrant (sektor styrning och verksamhetsstöd), Karl Alexandersson (sektor service), Gustaf Olsson (sektor barn och utbildning), Saeed Ardane (sektor socialtjänst) och Rogher Selmosson (sektor medborgare och samhällsstöd) är samtliga bosatta i närliggande skaraborgska kommuner medan Eva Darolf Linnros (sektor samhällsbyggnad) är skriven i Stockholmsområdet.

Söker kompetens

Kommunalrådet Leif Walterum (C) är politiskt ansvarig i Skövde kommun när det gäller personal- och arbetsgivarfrågor.

Han medger att frågan om chefernas hemvist har varit uppe till diskussion, men betonar att det är en ren tillfällighet att så många av kommunens högsta chefer inte bor här.

– När vi rekryterar chefer är det ju personen i fråga och dess kompetens och egenskaper vi är ute efter, oavsett var denna person bor. Sedan förstår jag att det finns ett symbolvärde i att kommunens högsta tjänstemän också bor här, men det kan vi inte begära när vi anställer, säger Walterum och gör en jämförelse med andra verksamheter.

– Det är inte ovanligt att cheferna inom försvaret, högskolan, Skaraborgs sjukhus eller Volvobolagen också kommer utifrån. Skövde är en för liten stad för att rymma alla de kompetenser vi har behov av. Däremot har samtliga sektorschefer sina rötter här i Skaraborg och det tycker jag är en styrka.

Skattar på annan ort

Även tre av de andra toppcheferna i stadshuset, personalchefen Bo Räftegård, kommunikationschefen Christina Herthnek och kultur- och fritidschefen Katarina Strömgren Sandh, är bosatta utanför Skövde kommun.

– För vissa chefer tror jag att det faktiskt kan vara en fördel, beroende på ansvarsområde. Intäktsmässigt har det inte heller någon betydelse för Skövde, på grund av det kommunala skatteutjämningssystemet.

Sedan kommunen bytte organisation för ett drygt år sedan är endast en av de cheferna för de sju sektorerna bosatt i Skövde. Utöver Per Granath, chef för sektor vård och omsorg, är de övriga sektorscheferna skrivna på andra orter och tillhör den stora grupp av pendlare som varje dag reser till Skövde för att arbeta.

Inte Skövdebor

Kommundirektör Tomas Fellbrant (sektor styrning och verksamhetsstöd), Karl Alexandersson (sektor service), Gustaf Olsson (sektor barn och utbildning), Saeed Ardane (sektor socialtjänst) och Rogher Selmosson (sektor medborgare och samhällsstöd) är samtliga bosatta i närliggande skaraborgska kommuner medan Eva Darolf Linnros (sektor samhällsbyggnad) är skriven i Stockholmsområdet.

Söker kompetens

Kommunalrådet Leif Walterum (C) är politiskt ansvarig i Skövde kommun när det gäller personal- och arbetsgivarfrågor.

Han medger att frågan om chefernas hemvist har varit uppe till diskussion, men betonar att det är en ren tillfällighet att så många av kommunens högsta chefer inte bor här.

– När vi rekryterar chefer är det ju personen i fråga och dess kompetens och egenskaper vi är ute efter, oavsett var denna person bor. Sedan förstår jag att det finns ett symbolvärde i att kommunens högsta tjänstemän också bor här, men det kan vi inte begära när vi anställer, säger Walterum och gör en jämförelse med andra verksamheter.

– Det är inte ovanligt att cheferna inom försvaret, högskolan, Skaraborgs sjukhus eller Volvobolagen också kommer utifrån. Skövde är en för liten stad för att rymma alla de kompetenser vi har behov av. Däremot har samtliga sektorschefer sina rötter här i Skaraborg och det tycker jag är en styrka.

Skattar på annan ort

Även tre av de andra toppcheferna i stadshuset, personalchefen Bo Räftegård, kommunikationschefen Christina Herthnek och kultur- och fritidschefen Katarina Strömgren Sandh, är bosatta utanför Skövde kommun.

– För vissa chefer tror jag att det faktiskt kan vara en fördel, beroende på ansvarsområde. Intäktsmässigt har det inte heller någon betydelse för Skövde, på grund av det kommunala skatteutjämningssystemet.