18 jan 2016 14:39

18 jan 2016 14:39

Vård av multisjuka äldre i fokus

VÄSTRA GÖTALAND: "Ett steg i rätt riktning"

Skaraborgs sjukhus kvalitetschef Svante Lifvergren gillar många av utredaren Göran Stiernstedts idéer om hur vården ska bli mer effektiv.

Göran Stiernstedts utredning presterades förra veckan. Då skrev vi bland annat om förslaget att primärvården ska vara förstahandsvalet för akutvården. Han lyfter även fram den resurskrävande vården av äldre multisjuka.

De får vård av sjukhusen, primärvården och kommunen, men ska inte riskera att hamna mellan stolarna.

I rätt riktning

Kvalitetschef Svante Lifvergren säger att utredningen är ett steg i rätt riktning.

– Vi måste skapa en sömlös nätverksbaserad organisation och samarbeta i realtid kring patienten.

Lifvergren betonar att om allt kring patienten fungerar, så blir det färre inläggningar på sjukhusen och stora resurser frigörs.

– Det förebyggande arbetet är viktigt. De som ska ligga på sjukhus ska självklart vara där, men många mår bättre av att vara hemma. Då slipper vi även en stor del av överbeläggningarna.

Göran Stiernstedt vill även se mobila multiprofessionella team som ska arbeta förebyggande och uppsökande. Modellen finns redan i Lidköpingsområdet och ska nu införas i resten av regionen.

– Vårdkonsumtionen har minskat, livskvaliteten hos patienterna ökat men alla tre vårdgivarna ska vara med, säger Svante Lifvergren.

Han vill gärna se att modellen används för fler patientgrupper med kroniska sjukdomar.

– Det får ta den tid som behövs.

Ett viktigt stöd

Regionrådet Jonas Andersson (L) har inte läst hela utredningen, men säger att utredningen blir ett viktigt stöd i förändringsarbetet.

– Vi gör för mycket ”enkel” vårdverksamhet på akutsjukhusen, utvecklingen går mot öppna och/eller mobila vårdformer.

Hur stora resurser måste föras över från sjukhusen till primärvården för att det ska fungera?

– Miljarder, och det går inte att ta allt på en gång. Sedan är frågan om primärvården är beredd och har kapacitet att klara det här uppdraget.

Göran Stiernstedts utredning presterades förra veckan. Då skrev vi bland annat om förslaget att primärvården ska vara förstahandsvalet för akutvården. Han lyfter även fram den resurskrävande vården av äldre multisjuka.

De får vård av sjukhusen, primärvården och kommunen, men ska inte riskera att hamna mellan stolarna.

I rätt riktning

Kvalitetschef Svante Lifvergren säger att utredningen är ett steg i rätt riktning.

– Vi måste skapa en sömlös nätverksbaserad organisation och samarbeta i realtid kring patienten.

Lifvergren betonar att om allt kring patienten fungerar, så blir det färre inläggningar på sjukhusen och stora resurser frigörs.

– Det förebyggande arbetet är viktigt. De som ska ligga på sjukhus ska självklart vara där, men många mår bättre av att vara hemma. Då slipper vi även en stor del av överbeläggningarna.

Göran Stiernstedt vill även se mobila multiprofessionella team som ska arbeta förebyggande och uppsökande. Modellen finns redan i Lidköpingsområdet och ska nu införas i resten av regionen.

– Vårdkonsumtionen har minskat, livskvaliteten hos patienterna ökat men alla tre vårdgivarna ska vara med, säger Svante Lifvergren.

Han vill gärna se att modellen används för fler patientgrupper med kroniska sjukdomar.

– Det får ta den tid som behövs.

Ett viktigt stöd

Regionrådet Jonas Andersson (L) har inte läst hela utredningen, men säger att utredningen blir ett viktigt stöd i förändringsarbetet.

– Vi gör för mycket ”enkel” vårdverksamhet på akutsjukhusen, utvecklingen går mot öppna och/eller mobila vårdformer.

Hur stora resurser måste föras över från sjukhusen till primärvården för att det ska fungera?

– Miljarder, och det går inte att ta allt på en gång. Sedan är frågan om primärvården är beredd och har kapacitet att klara det här uppdraget.