19 jan 2016 13:29

19 jan 2016 13:45

Andparkering

SKÖVDE: Vad är andemeningen med detta?

En stor flock änder intog parkeringsplatsen vid SLA på tisdagen.

Vad som ligger bakom andflykten från deras vanliga trevna boställe vid dammen i Garpaparken är inte känt. Kanske var det en schism mellan olika andfraktioner som gjorde att ett hundratal änder valde att parkera sig på p-platserna vid Diana i stället.

Vad som ligger bakom andflykten från deras vanliga trevna boställe vid dammen i Garpaparken är inte känt. Kanske var det en schism mellan olika andfraktioner som gjorde att ett hundratal änder valde att parkera sig på p-platserna vid Diana i stället.