19 jan 2016 19:37

19 jan 2016 19:37

Böter för brister i arbetsmiljön

SKÖVDE

Ett byggföretag i Skaraborg hade inte ordnat med tillräckligt fallskydd vid en byggarbetsplats i Skövde. Det var ett skyddsräcke som saknades på en del av byggnadsställningen.

Det gällde ett takarbete där det fanns risk för fall och där fallhöjden var över två meter. Arbetsmiljöverket förelägger företaget en sanktionsavgift på 46 400 kronor. Avgiften kan vara mellan 40 000 kronor och 400 000 kronor och storleken baseras på antalet sysselsatta i verksamheten.

Det gällde ett takarbete där det fanns risk för fall och där fallhöjden var över två meter. Arbetsmiljöverket förelägger företaget en sanktionsavgift på 46 400 kronor. Avgiften kan vara mellan 40 000 kronor och 400 000 kronor och storleken baseras på antalet sysselsatta i verksamheten.