19 jan 2016 16:42

19 jan 2016 16:43

Cementa i tidsnöd

CEMENTA: Bolaget kan tvingas importera kalksten

Den utdragna juridiska processen kring Cementas ansökan om nytt täkttillstånd har satt bolaget i tidsnöd. Redan om ett år är kalkstenen i det nuvarande brottet i princip slut.

Det sa fabrikschefen Matilda Hoffstedt under den pågående förhandlingen vid mark- och miljödomstolen.

Bolagets nuvarande tillstånd går ut i mars 2017, men man har ansökt om att få utöka täkten i nordvästlig riktning. Processen inleddes med samråd redan för fem år sedan, 2011.

– Vi trodde då att vi hade gott om tid, men det visade sig inte vara tillräckligt, konstaterade Hoffstedt för SLA under tisdagens lunchpaus.

Lär överklagas

Oavsett utgång i den förhandling som inleddes på tisdagen lär domen överklagas av förlorande part. Hos mark- och miljööverdomstolen krävs prövningstillstånd vilket gör att även stora delar av 2016 hinner passera innan det finns en slutlig dom.

Cementa ska parallellt utreda hur man försörjer fabriken med kalksten om tillståndet dröjer alternativt inte medges.

– Vi har valt att fokusera allt till förhandlingen, resten får vi ta därefter. Vi kommer senare i år börja med de åtgärder som kan genomföras oavsett tillstånd, säger Hoffstedt.

Beskedet vid förhandlingen på tisdagen var att fabriken kommer att finnas kvar, men att det kan bli tal om att köra kalksten till fabriken. Eventuellt som import från Norge eller om det går att starta en täkt i Rådene eller Uddagården. Något som i perioder kommer att kräva nio lastbilstransporter i timmen enligt Cementas egna beräkningar.

– Vi ser fortsatt brytning i den nuvarande täkten som det klart bästa alternativet miljömässigt, sa Hoffstedt.

Länsstyrelsens representanter frågade om möjligheten till järnvägstransporter, men de bedöms av Cementa som svåra att genomföra på grund av trafikbelastningen längs Västra Stambanan.

Vattenfrågan

Under dagen la bolaget mycket tid på vattenfrågorna, som är en nyckelfråga i tillståndsavgörandet.

Omdragningen av Hållsdammsbäcken är kontroversiell och har nu utretts mycket mer detaljerat än tidigare.

Cementa har också valt att justera dragningen, den går längre ner på Billingssluttningen. Norr om den nya dragningen är det inte tänkt att framtida brytningar ska göras säger Cementa.

– Vi avstår från stora mängder kalksten där, säger Hoffstedt.

Hållsdammsbäckens nya dragning kommer inte att påverka det Natura 2000-område som ligger söder om riksväg 49 enligt den konsult som Cementa engagerat.

Det sa fabrikschefen Matilda Hoffstedt under den pågående förhandlingen vid mark- och miljödomstolen.

Bolagets nuvarande tillstånd går ut i mars 2017, men man har ansökt om att få utöka täkten i nordvästlig riktning. Processen inleddes med samråd redan för fem år sedan, 2011.

– Vi trodde då att vi hade gott om tid, men det visade sig inte vara tillräckligt, konstaterade Hoffstedt för SLA under tisdagens lunchpaus.

Lär överklagas

Oavsett utgång i den förhandling som inleddes på tisdagen lär domen överklagas av förlorande part. Hos mark- och miljööverdomstolen krävs prövningstillstånd vilket gör att även stora delar av 2016 hinner passera innan det finns en slutlig dom.

Cementa ska parallellt utreda hur man försörjer fabriken med kalksten om tillståndet dröjer alternativt inte medges.

– Vi har valt att fokusera allt till förhandlingen, resten får vi ta därefter. Vi kommer senare i år börja med de åtgärder som kan genomföras oavsett tillstånd, säger Hoffstedt.

Beskedet vid förhandlingen på tisdagen var att fabriken kommer att finnas kvar, men att det kan bli tal om att köra kalksten till fabriken. Eventuellt som import från Norge eller om det går att starta en täkt i Rådene eller Uddagården. Något som i perioder kommer att kräva nio lastbilstransporter i timmen enligt Cementas egna beräkningar.

– Vi ser fortsatt brytning i den nuvarande täkten som det klart bästa alternativet miljömässigt, sa Hoffstedt.

Länsstyrelsens representanter frågade om möjligheten till järnvägstransporter, men de bedöms av Cementa som svåra att genomföra på grund av trafikbelastningen längs Västra Stambanan.

Vattenfrågan

Under dagen la bolaget mycket tid på vattenfrågorna, som är en nyckelfråga i tillståndsavgörandet.

Omdragningen av Hållsdammsbäcken är kontroversiell och har nu utretts mycket mer detaljerat än tidigare.

Cementa har också valt att justera dragningen, den går längre ner på Billingssluttningen. Norr om den nya dragningen är det inte tänkt att framtida brytningar ska göras säger Cementa.

– Vi avstår från stora mängder kalksten där, säger Hoffstedt.

Hållsdammsbäckens nya dragning kommer inte att påverka det Natura 2000-område som ligger söder om riksväg 49 enligt den konsult som Cementa engagerat.

Fakta förhandlingen

Förhandlingen om Cementas täktansökan fortsätter under onsdagen med bland annat Länsstyrelsen i Västra Götaland som avstyrker. Jan Mastera, tjänsteman bekräftade inledningsvis under tisdagen att den inställningen kvarstår.

Under onsdagen kommer också Alv Svensson, Nätverket Rädda Våmbsdalen, Douglas Hjalmarsson, (L) och Manne Ryttman, Skövde naturskyddsföreningen argumentera mot framtida brytningar.

Källa: