19 jan 2016 11:06

19 jan 2016 11:25

Cementas dag i domstolen

Det är Cementas dag under den huvudförhandling vid mark- och miljödomstolen som inleddes 09.30 på tisdagen.

Mark- och miljödomstolen i Vänersborg har flyttat ut förhandlingen till Skövde och till hotell Billingehus och det mesta är sig likt från den förhandling som hölls för två år sedan.

Cementas delegation leds av advokaten Bo Hansson och där ingår förutom fabrikschefen Matilda Hoffstedt och miljö- och kvalietschefen Marie Sjöstrand även en rad experter och konsulter.

Tre tjänstemän från Länsstyrelsen i Västra Götaland finns på plats. Länsstyrelsen avstyrker ansökan i sitt yttrande och Jan Mastera, tjänsteman bekräftade inledningsvis att den inställningen kvarstår.

Skövde kommun tillstyrker och representeras av stadsjuristen Tobias Carlgren.

Alv Svensson, Nätverket Rädda Våmbsdalen, Douglas Hjalmarsson, Liberalerna, och Manne Ryttman är kända kritiker som närvarar.

Deras tillfälle att framför sina argument kommer först under onsdagen.

Förhandlingen väntas pågå under tre dagar och avslutas under torsdagen med bland annat syn på plats till det tilltänkta brytområdet.

Det är andra gången ansökan prövas av mark- och miljödomstolen.

Marie Sjöstrand vid Cementa anser att deras ansökan är bättre den här gången.

– Vi har ett utförligare underlag som visar att Natura 2000-området inte påverkas negativt, säger hon.

Just Natura 2000-området var en viktig fråga i den förra förhandlingen.

Mark- och miljödomstolen i Vänersborg har flyttat ut förhandlingen till Skövde och till hotell Billingehus och det mesta är sig likt från den förhandling som hölls för två år sedan.

Cementas delegation leds av advokaten Bo Hansson och där ingår förutom fabrikschefen Matilda Hoffstedt och miljö- och kvalietschefen Marie Sjöstrand även en rad experter och konsulter.

Tre tjänstemän från Länsstyrelsen i Västra Götaland finns på plats. Länsstyrelsen avstyrker ansökan i sitt yttrande och Jan Mastera, tjänsteman bekräftade inledningsvis att den inställningen kvarstår.

Skövde kommun tillstyrker och representeras av stadsjuristen Tobias Carlgren.

Alv Svensson, Nätverket Rädda Våmbsdalen, Douglas Hjalmarsson, Liberalerna, och Manne Ryttman är kända kritiker som närvarar.

Deras tillfälle att framför sina argument kommer först under onsdagen.

Förhandlingen väntas pågå under tre dagar och avslutas under torsdagen med bland annat syn på plats till det tilltänkta brytområdet.

Det är andra gången ansökan prövas av mark- och miljödomstolen.

Marie Sjöstrand vid Cementa anser att deras ansökan är bättre den här gången.

– Vi har ett utförligare underlag som visar att Natura 2000-området inte påverkas negativt, säger hon.

Just Natura 2000-området var en viktig fråga i den förra förhandlingen.