19 jan 2016 06:00

19 jan 2016 11:06

Därför säger Douglas nej till Cementa

BILLINGEN: Tre dagar i mark- och miljödomstolen

I dag börjar förhandlingen om Cementas ansökan att fortsätta bryta kalksten i Våmbsdalen.
Nu ska mark- och miljödomstolen för andra gången pröva saken.

För två år var det ju motståndarna som överraskande fick jubla sedan Mark- och miljödomstolen i Vänersborg avvisat bolagets ansökan om utökat tillstånd för kalkstensbrytningar.

Cementa överklagade och fick under 2015 gehör hos Mark- och miljöverdomstolen. Överdomstolen ansåg att det var fel av domstolen att inte göra klart för bolaget att underlaget var bristfälligt. Cementa borde ha getts möjlighet att komplettera sin utredning.

Ny ordförande

Därför startar nu domstolsprocessen om för en andra gång, men nu med nya domare. Ordförande är rådmannen Ove Järvholm. Två tekniska råd och två särskilda ledamöter ingår också i rätten.

Förhandlingen hålls på Billingehus i Skövde under tisdag, onsdag och torsdag.

Tisdagen är framför allt ägnad åt Cementas framställan, medan motstående intressen ges möjlighet att framföra sina argument på onsdag.

Motståndarna till Cementas framtida brytningar kommer att finnas på plats under förhandlingen. – Det är oerhörda stora natur- och kulturvärden som hotas i det nya område som också ligger centrumnära. Det är oerhört viktigt att det får vara ostört, säger Douglas Hjalmarsson (Liberalerna), i en tv-intervju på sla.se

Torsdagen ägnas åt syn på platsen och slutanföranden. Domstolen var faktiskt på plats i Våmbsdalen redan i september för att se området på plats. Då var motiveringen att området kunde vara snötäckt i januari. En försiktighetsåtgärd som visade sig vara motiverad.

För två år var det ju motståndarna som överraskande fick jubla sedan Mark- och miljödomstolen i Vänersborg avvisat bolagets ansökan om utökat tillstånd för kalkstensbrytningar.

Cementa överklagade och fick under 2015 gehör hos Mark- och miljöverdomstolen. Överdomstolen ansåg att det var fel av domstolen att inte göra klart för bolaget att underlaget var bristfälligt. Cementa borde ha getts möjlighet att komplettera sin utredning.

Ny ordförande

Därför startar nu domstolsprocessen om för en andra gång, men nu med nya domare. Ordförande är rådmannen Ove Järvholm. Två tekniska råd och två särskilda ledamöter ingår också i rätten.

Förhandlingen hålls på Billingehus i Skövde under tisdag, onsdag och torsdag.

Tisdagen är framför allt ägnad åt Cementas framställan, medan motstående intressen ges möjlighet att framföra sina argument på onsdag.

Motståndarna till Cementas framtida brytningar kommer att finnas på plats under förhandlingen. – Det är oerhörda stora natur- och kulturvärden som hotas i det nya område som också ligger centrumnära. Det är oerhört viktigt att det får vara ostört, säger Douglas Hjalmarsson (Liberalerna), i en tv-intervju på sla.se

Torsdagen ägnas åt syn på platsen och slutanföranden. Domstolen var faktiskt på plats i Våmbsdalen redan i september för att se området på plats. Då var motiveringen att området kunde vara snötäckt i januari. En försiktighetsåtgärd som visade sig vara motiverad.