19 jan 2016 16:35

19 jan 2016 16:35

Har bildat Svenska pride

REGNBÅGE

Svenska pride är en nybildad förening med syfte att samordna lokala pridearrangörer samt att skapa mötesplatser och erfarenhetsutbyte.

Visionen är att knyta ihop arrangörerna och guida besökare till pridefestivaler i landet. En av pridearrangörerna som finns med i föreningen är Skövde pride.

– Vi märker ett stort behov av att nätverka och utbyta erfarenheter inom priderörelsen, säger Susanne Hedlund, ordförande i Svenska pride.

Visionen är att knyta ihop arrangörerna och guida besökare till pridefestivaler i landet. En av pridearrangörerna som finns med i föreningen är Skövde pride.

– Vi märker ett stort behov av att nätverka och utbyta erfarenheter inom priderörelsen, säger Susanne Hedlund, ordförande i Svenska pride.