19 jan 2016 16:36

19 jan 2016 16:36

Här rivs silon

SKÖVDE

På tisdagen försvann ett landmärke för de som tar sig in och ut i Skövde österifrån på väg 94 när Svenska Foders gamla silo revs.

De yttre gröna silosarna har inte använts på många år.

– Nu snyggar vi till och gör det enklare för bönderna att lämna av sin spannmål, säger Helene Persson i Svenska foder-butiken.

För tisdagens operation tog man dock det säkra före det osäkra eftersom det var halt på platsen. I stället för att använda sig av hjullastare ringade man in en bärgarbil som kunde dra ner silon med en vinsch.

De yttre gröna silosarna har inte använts på många år.

– Nu snyggar vi till och gör det enklare för bönderna att lämna av sin spannmål, säger Helene Persson i Svenska foder-butiken.

För tisdagens operation tog man dock det säkra före det osäkra eftersom det var halt på platsen. I stället för att använda sig av hjullastare ringade man in en bärgarbil som kunde dra ner silon med en vinsch.