19 jan 2016 11:51

19 jan 2016 11:51

Många vill studera till sjuksköterska

SKARABORG: 200 sökande till 100 platser i Skövde

Fler vill läsa till sjuksköterska och fler kommer in på utbildningarna.

Från och med i år tar Högskolan i Skövde in 100 elever per termin på sjuksköterskeutbildningen. Tidigare var det 90 men de extra tio blev verklighet efter ett regeringsbeslut, som fram till och med 2017 ska ge 700 fler platser på sjuksköterskeutbildningarna i hela landet.

– Vi har inte fått några ökade resurser på grund av att vi har fler studenter. Studiegrupperna blir större men det är inget som i nuläget påverkar studenterna. På sikt behöver vi dock mer resurser för att kunna genomföra utbildningen för att kunna bedriva utbildningen med samma goda kvalitet som vi gör nu säger Lars Westin, programansvarig.

Förstahandsval

Nästan 200 personer hade sjuksköterskeutbildningen, som inleddes i måndags, som förstahandsval.

– Vi har ett gott rykte. Det är kul att så många söker, säger Kristina Ek, programansvarig.

Drygt hälften av de 100 som antogs kommer från Skaraborg, flera kommer från Göteborgsområdet men stora delar av landet finns representerat.

Utbildningen har blivit allt mer populär i hela landet. Antalet studenter som antogs ökade med 14 procent. Antalet som hade utbildningen som förstaval ökade med fem procent.

Studenterna på utbildningen går en tre-årig grundutbildning. De får även göra praktik hos primärvården, den kommunala vården och på sjukhusen.

Tidig praktik

– Praktikmomenten kommer tidigt. Det är värdefullt att studenterna tidigt får en första kontakt med klinisk verksamhet. I synnerhet för de som inte har någon erfarenhet av vården, säger Kristina Ek.

Fler platser

I hela landet ska regeringens satsning fram till 2017 ge 250 fler platser på barnmorskeutbildningen samt 600 fler platser på utbildningarna till specialistsjuksköterska.

Från och med i år tar Högskolan i Skövde in 100 elever per termin på sjuksköterskeutbildningen. Tidigare var det 90 men de extra tio blev verklighet efter ett regeringsbeslut, som fram till och med 2017 ska ge 700 fler platser på sjuksköterskeutbildningarna i hela landet.

– Vi har inte fått några ökade resurser på grund av att vi har fler studenter. Studiegrupperna blir större men det är inget som i nuläget påverkar studenterna. På sikt behöver vi dock mer resurser för att kunna genomföra utbildningen för att kunna bedriva utbildningen med samma goda kvalitet som vi gör nu säger Lars Westin, programansvarig.

Förstahandsval

Nästan 200 personer hade sjuksköterskeutbildningen, som inleddes i måndags, som förstahandsval.

– Vi har ett gott rykte. Det är kul att så många söker, säger Kristina Ek, programansvarig.

Drygt hälften av de 100 som antogs kommer från Skaraborg, flera kommer från Göteborgsområdet men stora delar av landet finns representerat.

Utbildningen har blivit allt mer populär i hela landet. Antalet studenter som antogs ökade med 14 procent. Antalet som hade utbildningen som förstaval ökade med fem procent.

Studenterna på utbildningen går en tre-årig grundutbildning. De får även göra praktik hos primärvården, den kommunala vården och på sjukhusen.

Tidig praktik

– Praktikmomenten kommer tidigt. Det är värdefullt att studenterna tidigt får en första kontakt med klinisk verksamhet. I synnerhet för de som inte har någon erfarenhet av vården, säger Kristina Ek.

Fler platser

I hela landet ska regeringens satsning fram till 2017 ge 250 fler platser på barnmorskeutbildningen samt 600 fler platser på utbildningarna till specialistsjuksköterska.