20 jan 2016 06:00

20 jan 2016 06:00

De ungas röst i Skövde

SKÖVDE: Elin Lundh är vice ordförande i Ungdomsforum

Elin Lundh har alltid varit intresserad av politik. Hon tycker om att diskutera och att vara med och påverka.
Hon är vice ordförande i Ungdomsforum, och känner att de kan göra skillnad.

Elin Lundh är 16 år och går i ettan på humanistiska programmet. För två år sedan engagerade hon sig i Ungdomsforum.

Hon har redan blivit vice ordförande, och tycker att hon blir tagen på allvar.

– Jag har alltid varit intresserad av politik och jag fick tips om Ungdomsforum av en lärare. Jag fastnade direkt. Jag fick en känsla av att det var på riktigt, och att det vi håller på med gör skillnad.

Remissinstans till KS

Elin berättar att Ungdomsforum är en förening som formas av det som medlemmarna vill ta upp och diskutera.

De är också remissinstans till kommunstyrelsen och blir tillfrågade även från olika projekt och forum för att ge ungdomarnas syn på saken.

– Att vi är remissinstans är ett av huvudsätten för oss att påverka. Vi känner att vi är delaktiga och att man lyssnar på oss.

En konkret fråga som Ungdomsforum jobbade med var tillkomsten av Nyeport, där man har sina möten en gång i veckan. I övrigt är det mycket rådgivning i olika forum som arbetet handlar om.

Hjälper flyktingar

De har även egna projekt som till exempel Rädda liv där de samlade in cirka 45 000 kronor till FN:s flyktingorgan UNHCR samt en stor mängd kläder som de skänkte till Lyktan.

Föreningens klimatutskott ska nu dra i gång ett miljöprojekt, We change, och förra sommaren arrangerade man Skövde picknickfestival i Helénsparken. Festivalen återkommer till sommaren.

Ungdomsforum har drygt 300 stödmedlemmar, cirka 15 aktiva medlemmar och fem personer som sitter i styrelsen. Föreningen är till för alla mellan 13 och 26 år och de som sitter i styrelsen är mellan 16 och 21 år.

Pratar politik

– Vi får in mycket åsikter från våra medlemmar och vi är också ute i skolorna för att informera. Då får vi veta vad ungdomarna tycker i olika frågor. Vi ska besöka högstadie- och gymnasieskolor, och vi har besökt många. Men det är lite svårt att få ihop det med att vi själva går i skolan eller jobbar. Allt arbete sker ju ideellt och på fritiden.

Många av Elins kompisar är också intresserade av politik och även hemma förs det många diskussioner.

– Vi har alltid diskuterat mycket hemma. Särskilt pappa och jag pratar mycket politik.

Ungdomsforum är en partipolitiskt obunden förening med antirasism, feminism och normkritik som värdegrund.

På vår webb kan du se ett tv-inslag där Elin berättar varför hon tycker att ungdomar ska engagera sig.

Elin Lundh är 16 år och går i ettan på humanistiska programmet. För två år sedan engagerade hon sig i Ungdomsforum.

Hon har redan blivit vice ordförande, och tycker att hon blir tagen på allvar.

– Jag har alltid varit intresserad av politik och jag fick tips om Ungdomsforum av en lärare. Jag fastnade direkt. Jag fick en känsla av att det var på riktigt, och att det vi håller på med gör skillnad.

Remissinstans till KS

Elin berättar att Ungdomsforum är en förening som formas av det som medlemmarna vill ta upp och diskutera.

De är också remissinstans till kommunstyrelsen och blir tillfrågade även från olika projekt och forum för att ge ungdomarnas syn på saken.

– Att vi är remissinstans är ett av huvudsätten för oss att påverka. Vi känner att vi är delaktiga och att man lyssnar på oss.

En konkret fråga som Ungdomsforum jobbade med var tillkomsten av Nyeport, där man har sina möten en gång i veckan. I övrigt är det mycket rådgivning i olika forum som arbetet handlar om.

Hjälper flyktingar

De har även egna projekt som till exempel Rädda liv där de samlade in cirka 45 000 kronor till FN:s flyktingorgan UNHCR samt en stor mängd kläder som de skänkte till Lyktan.

Föreningens klimatutskott ska nu dra i gång ett miljöprojekt, We change, och förra sommaren arrangerade man Skövde picknickfestival i Helénsparken. Festivalen återkommer till sommaren.

Ungdomsforum har drygt 300 stödmedlemmar, cirka 15 aktiva medlemmar och fem personer som sitter i styrelsen. Föreningen är till för alla mellan 13 och 26 år och de som sitter i styrelsen är mellan 16 och 21 år.

Pratar politik

– Vi får in mycket åsikter från våra medlemmar och vi är också ute i skolorna för att informera. Då får vi veta vad ungdomarna tycker i olika frågor. Vi ska besöka högstadie- och gymnasieskolor, och vi har besökt många. Men det är lite svårt att få ihop det med att vi själva går i skolan eller jobbar. Allt arbete sker ju ideellt och på fritiden.

Många av Elins kompisar är också intresserade av politik och även hemma förs det många diskussioner.

– Vi har alltid diskuterat mycket hemma. Särskilt pappa och jag pratar mycket politik.

Ungdomsforum är en partipolitiskt obunden förening med antirasism, feminism och normkritik som värdegrund.

På vår webb kan du se ett tv-inslag där Elin berättar varför hon tycker att ungdomar ska engagera sig.