20 jan 2016 14:38

20 jan 2016 14:38

Di gamle önskar kontakt med rektor

HÖGSKOLAN

I Di gamles förening samlas tidigare studenter vid Högskolan i Skövde. Föreningen var mycket aktiv under 90-talet och för cirka ett och ett halvt år sedan valde några engagerade att starta verksamheten igen.

Nu vill man återknyta kontakten med rektor. Ett mål med arbetet är att stärka samverkan som kan gynna alla parter inom högskolan.

Medlemmarna kan bidra med kontakt med alumner som är intresserade av att gästföreläsa, förmedla kontakter kring examensarbete, samt att vara mentorer för studenter.

Föreningen verkar för att upprätta professionella nätverk i de större städerna i landet. Dessa nätverk kan även nyutexaminerade Skövdestudenter använda sig av.

Nu vill man återknyta kontakten med rektor. Ett mål med arbetet är att stärka samverkan som kan gynna alla parter inom högskolan.

Medlemmarna kan bidra med kontakt med alumner som är intresserade av att gästföreläsa, förmedla kontakter kring examensarbete, samt att vara mentorer för studenter.

Föreningen verkar för att upprätta professionella nätverk i de större städerna i landet. Dessa nätverk kan även nyutexaminerade Skövdestudenter använda sig av.