20 jan 2016 16:39

21 jan 2016 08:42

"På lång sikt är det fel"

MARK- OCH MILJÖDOMSTOLEN: Dag två av förhandlingen kring Cementa

Som väntat avstyrkte länsstyrelsen Cementas ansökan om utökat brytningstillstånd.
– Vi anser att det skulle göra påtaglig skada på både naturvärden och friluftsliv, säger Jan Mastera från länsstyrelsen.

På onsdagen var det alltså dags för den andra dagen av den huvudförhandling vid mark- och miljödomstolen som hålls på hotell Billingehus.

Den här dagen var vigd åt representanter för motstående intressen än Cementa där aktörer som Länsstyrelsen i Västra Götaland, Sveriges geologiska undersökning (SGU) och Skövde kommun.

I sitt anförande på onsdagen avstyrkte länsstyrelsen Cementas ansökan om utökat brytningstillstånd precis som tidigare.

”Stort ingrepp”

Tjänstemannen Jan Mastera talade bland annat om hur en beviljad ansökan skulle påverka på längre sikt.

– Om det utökande tillståndet beviljas så är möjligheten till fortsatt brytning utöver det att bedöma som begränsad. Därför är det ur ett naturperspektiv en kortsiktig fördel och på lång sikt är det bättre att värna om naturvärdena. Vi anser att det skulle göra påtaglig skada på både natur och friluftsliv, säger Mastera.

– Det är ett stort ingrepp och när kulturlämningar försvinner så påverkas hela upplevelsen. Man måste se till helheten.

SGU om grundvattnet

Däremot menade han att Cementa den här gången presenterat en betydligt mer genomarbetad ansökan.

– Det är ett avsevärt mycket bättre material som har kommit in. Inte minst har omdragningen av Hållsdammsbäcken utretts betydligt bättre. Men även om man rent teoretiskt har tillräckliga åtgärder så finns det risker och frågetecken kring hur det kommer se ut i framtiden.

Mastera fokuserade även på alternativa placeringar för ytterligare brytning.

– Hade vilja funnits hade man kunnat hitta och utreda alternativen betydligt mer men det har man inte gjort. Det är inte tillräckligt att konstatera att det i så fall skulle bli ”längre och dyrare”.

Björn Holgersson från SGU höll ett kort anförande med fokus på hur utökad brytning kan komma att påverka grundvattnet. Ett anförande som stöder Cementas ansökan.

– Vi bedömer att de kontrollprogram och kompensationsåtgärder som Cementa tagit fram är tillräckliga. Det finns möjligheter i teorin att sätta in åtgärder om kontrollerna visar avvikelser.

Fotsätter idag

Även Skövde kommun tillstyrkte, precis som tidigare, ansökningen.

Under onsdagens förhandling fick också Alv Svensson, Nätverket Rädda Våmbsdalen, Douglas Hjalmarsson, (L) och Manne Ryttman, Skövde naturskyddsföreningen argumentera mot framtida brytningar.

På torsdagen fortsätter förhandlingen med bland annat syn på platsen och slutanföranden.

På onsdagen var det alltså dags för den andra dagen av den huvudförhandling vid mark- och miljödomstolen som hålls på hotell Billingehus.

Den här dagen var vigd åt representanter för motstående intressen än Cementa där aktörer som Länsstyrelsen i Västra Götaland, Sveriges geologiska undersökning (SGU) och Skövde kommun.

I sitt anförande på onsdagen avstyrkte länsstyrelsen Cementas ansökan om utökat brytningstillstånd precis som tidigare.

”Stort ingrepp”

Tjänstemannen Jan Mastera talade bland annat om hur en beviljad ansökan skulle påverka på längre sikt.

– Om det utökande tillståndet beviljas så är möjligheten till fortsatt brytning utöver det att bedöma som begränsad. Därför är det ur ett naturperspektiv en kortsiktig fördel och på lång sikt är det bättre att värna om naturvärdena. Vi anser att det skulle göra påtaglig skada på både natur och friluftsliv, säger Mastera.

– Det är ett stort ingrepp och när kulturlämningar försvinner så påverkas hela upplevelsen. Man måste se till helheten.

SGU om grundvattnet

Däremot menade han att Cementa den här gången presenterat en betydligt mer genomarbetad ansökan.

– Det är ett avsevärt mycket bättre material som har kommit in. Inte minst har omdragningen av Hållsdammsbäcken utretts betydligt bättre. Men även om man rent teoretiskt har tillräckliga åtgärder så finns det risker och frågetecken kring hur det kommer se ut i framtiden.

Mastera fokuserade även på alternativa placeringar för ytterligare brytning.

– Hade vilja funnits hade man kunnat hitta och utreda alternativen betydligt mer men det har man inte gjort. Det är inte tillräckligt att konstatera att det i så fall skulle bli ”längre och dyrare”.

Björn Holgersson från SGU höll ett kort anförande med fokus på hur utökad brytning kan komma att påverka grundvattnet. Ett anförande som stöder Cementas ansökan.

– Vi bedömer att de kontrollprogram och kompensationsåtgärder som Cementa tagit fram är tillräckliga. Det finns möjligheter i teorin att sätta in åtgärder om kontrollerna visar avvikelser.

Fotsätter idag

Även Skövde kommun tillstyrkte, precis som tidigare, ansökningen.

Under onsdagens förhandling fick också Alv Svensson, Nätverket Rädda Våmbsdalen, Douglas Hjalmarsson, (L) och Manne Ryttman, Skövde naturskyddsföreningen argumentera mot framtida brytningar.

På torsdagen fortsätter förhandlingen med bland annat syn på platsen och slutanföranden.