20 jan 2016 14:36

20 jan 2016 14:36

Skolfack kritiserar chefstillsättning

SKÖVDE: Muntligt avtal drogs tillbaka dagen efter

En rektor i Skövde sade upp sig efter att ha fått muntligt löfte om en chefstjänst i Falköpings kommun. Men dagen efter drogs erbjudandet tillbaka. Nu får Falköpings skolchef kritik i en skrivelse av Sveriges skolledarförbund.

Tobias Axnemon, kassör i Sveriges skolledarförbund Skaraborgsdistriktet, har undertecknat skrivelsen som är ställd till kommunchefen och personalchefen i Falköpings kommun. Kritiken gäller en tillsättning av en ny verksamhetschef för grundskolan i Falköping i december förra året.

En rektor i Skövde tillhörde slutkandidaterna till tjänsten som ny grundskolechef, när denne blev uppringd av skolchefen i Falköpings kommun.

Enligt skolledarförbundets skrivelse ska rektorn blivit erbjuden tjänsten och fått en timma på sig att tacka ja. Rektorn tackade ja, kom överens med skolchefen när denne skulle säga upp sig från sin nuvarande tjänst och förhandlade även om sin lön.

Drogs tillbaka

När skolchefen dagen efter ringde och meddelade att erbjudandet dragits tillbaka på grund av att de fackliga representanterna och politikerna ville anställa en annan kandidat, hade rektorn redan meddelat sin uppsägning till arbetsgivaren i Skövde.

– Det är inte professionellt att dra tillbaka ett erbjudande när man har ett muntligt avtal och gjort en överenskommelse. Även det etiska i att erbjuda en tjänst innan den är formellt mbl-förhandlad måste anses vara bristfällig hantering, säger Axnemon i en kommentar till SLA.

Att rektorn ”som kompensation” blev erbjuden en annan tjänst i stället, beskriver skolledarförbundet som ”dålig smak” i sin skrivelse.

”Denna hantering visar att Falköpings kommun inte är att lita på i en rekryteringsprocess”, skriver Axnemon i sin skrivelse men poängterar samtidigt att man från skolledarförbundets sida inte har någon åsikt om vilken person som är tillsatt på tjänsten.

– Lyckligtvis har den här drabbade rektorn en förstående arbetsgivare som snabbt makulerade uppsägningen och personen kunde återgå till sin tjänst utan någon ekonomisk skada. Därför kommer vi heller inte driva någon tvisteförhandling vidare i frågan, säger han.

Tobias Axnemon, kassör i Sveriges skolledarförbund Skaraborgsdistriktet, har undertecknat skrivelsen som är ställd till kommunchefen och personalchefen i Falköpings kommun. Kritiken gäller en tillsättning av en ny verksamhetschef för grundskolan i Falköping i december förra året.

En rektor i Skövde tillhörde slutkandidaterna till tjänsten som ny grundskolechef, när denne blev uppringd av skolchefen i Falköpings kommun.

Enligt skolledarförbundets skrivelse ska rektorn blivit erbjuden tjänsten och fått en timma på sig att tacka ja. Rektorn tackade ja, kom överens med skolchefen när denne skulle säga upp sig från sin nuvarande tjänst och förhandlade även om sin lön.

Drogs tillbaka

När skolchefen dagen efter ringde och meddelade att erbjudandet dragits tillbaka på grund av att de fackliga representanterna och politikerna ville anställa en annan kandidat, hade rektorn redan meddelat sin uppsägning till arbetsgivaren i Skövde.

– Det är inte professionellt att dra tillbaka ett erbjudande när man har ett muntligt avtal och gjort en överenskommelse. Även det etiska i att erbjuda en tjänst innan den är formellt mbl-förhandlad måste anses vara bristfällig hantering, säger Axnemon i en kommentar till SLA.

Att rektorn ”som kompensation” blev erbjuden en annan tjänst i stället, beskriver skolledarförbundet som ”dålig smak” i sin skrivelse.

”Denna hantering visar att Falköpings kommun inte är att lita på i en rekryteringsprocess”, skriver Axnemon i sin skrivelse men poängterar samtidigt att man från skolledarförbundets sida inte har någon åsikt om vilken person som är tillsatt på tjänsten.

– Lyckligtvis har den här drabbade rektorn en förstående arbetsgivare som snabbt makulerade uppsägningen och personen kunde återgå till sin tjänst utan någon ekonomisk skada. Därför kommer vi heller inte driva någon tvisteförhandling vidare i frågan, säger han.