21 jan 2016 12:17

21 jan 2016 14:44

Blickar mot Nato-övning

SKARABORGS REGEMENTE: "Nu tränar vi för att försvara Sverige"

16 000 soldater från tolv nationer drabbar samman i mellersta Norge i slutet av februari. För första gången deltar en bataljon från Skaraborgs regemente i Natoövningen Cold response.
– Vi sänder ut säkerhetspolitiska signaler, säger överstelöjtnant Magnus Frykvall.

Övningen Cold response fyller tio år och arrangeras den här gången i Tröndelag i Norge 19 februari–22 mars. Tidigare har I19 från Boden representerat Sverige. Men nu skickar Skaraborgs regemente ett pansarskyttekompani om 150 man samt ytterligare ett antal personer från Trängregementet som ska sköta logistiken.

Förstå varandra

Man kommer att tillsammans med ett finskt beredskapsförband att bilda en bataljon. Nästa vecka åker bataljonchef Frykvall och åtta personer i hans bataljonsledning till Finland för att lära känna ledningen i Pori Brigade.

– Vi ska lära oss att förstå varandra på engelska. Det är för sent när vi väl är i Norge, säger han.

För sambandschefen Jenny Landberg gäller det också att synkronisera till exempel olika datorsystem.

– Jag hoppas att pusselbitarna kommer att falla på plats nästa vecka. Det är en utmanande terräng, säger hon.

Anfall

Vecka åtta är det så dags att fara till Norge. Först kommer svenskfinländarna att bli anfallna av norrmän, britter och amerikanare som övar landstigning. Sen byter man plats med norrmännen.

Övningen bedrivs inom ramen för det mångåriga internationella samarbetet Partnerskap för fred. Att Sverige, och inte heller Finland, är Nato-medlemmar innebär inte större problem i sammanhanget.

– Nej, vi känner oss som en i gänget. Politikerna har tagit hand om tröskeln in i Nato, säger överstelöjtnanten och fortsätter.

– Vi har gått från att ha tränat för att få effekt utomlands, nu tränar vi för att försvara Sverige, säger Frykvall.

Övningen Cold response fyller tio år och arrangeras den här gången i Tröndelag i Norge 19 februari–22 mars. Tidigare har I19 från Boden representerat Sverige. Men nu skickar Skaraborgs regemente ett pansarskyttekompani om 150 man samt ytterligare ett antal personer från Trängregementet som ska sköta logistiken.

Förstå varandra

Man kommer att tillsammans med ett finskt beredskapsförband att bilda en bataljon. Nästa vecka åker bataljonchef Frykvall och åtta personer i hans bataljonsledning till Finland för att lära känna ledningen i Pori Brigade.

– Vi ska lära oss att förstå varandra på engelska. Det är för sent när vi väl är i Norge, säger han.

För sambandschefen Jenny Landberg gäller det också att synkronisera till exempel olika datorsystem.

– Jag hoppas att pusselbitarna kommer att falla på plats nästa vecka. Det är en utmanande terräng, säger hon.

Anfall

Vecka åtta är det så dags att fara till Norge. Först kommer svenskfinländarna att bli anfallna av norrmän, britter och amerikanare som övar landstigning. Sen byter man plats med norrmännen.

Övningen bedrivs inom ramen för det mångåriga internationella samarbetet Partnerskap för fred. Att Sverige, och inte heller Finland, är Nato-medlemmar innebär inte större problem i sammanhanget.

– Nej, vi känner oss som en i gänget. Politikerna har tagit hand om tröskeln in i Nato, säger överstelöjtnanten och fortsätter.

– Vi har gått från att ha tränat för att få effekt utomlands, nu tränar vi för att försvara Sverige, säger Frykvall.