21 jan 2016 14:39

21 jan 2016 14:39

Därför luktar det i Skövde

Skövde Biogas gör åtgärder vid sin anläggning under torsdagen. Det har orsakat illaluktande stank över Skövde under torsdagen.

Miljöförvaltningen östra Skaraborg informerar på sin hemsida om problematiken:

I vecka 3 och på måndag vecka 4 gör Skövde Biogas åtgärder vid anläggningen som tillfälligt kan orsaka luktstörninar.

Flera olika åtgärder görs hos Skövde Biogas för att minska framtida luktstörningar, bland annat byts fliset i biofiltret vid pumpstationen. Därmed finns det risk för luktstörningar i närområdet.

Miljöförvaltningen östra Skaraborg informerar på sin hemsida om problematiken:

I vecka 3 och på måndag vecka 4 gör Skövde Biogas åtgärder vid anläggningen som tillfälligt kan orsaka luktstörninar.

Flera olika åtgärder görs hos Skövde Biogas för att minska framtida luktstörningar, bland annat byts fliset i biofiltret vid pumpstationen. Därmed finns det risk för luktstörningar i närområdet.