21 jan 2016 10:24

21 jan 2016 16:49

Förhör via videolänk med hustrun

LISA-MORDET: Slipper komma till Skövde

(UPPDATERAD) Hovrätten säger nu att Nerius Bilevicius hustru får vittna via videolänk från Litauen. Advokat Inger Rönnbäck har ju tidigare meddelat att kvinnan inte kommer till Sverige och hovrätten accepterar detta.

Advokat Inger Rönnbäck begärde och fick hovrättens tillstånd till omförhör av Bilevicus hustru. Först var kravet att kvinnan skulle närvara personligen vid rättegången i Skaraborgs tingsrätt i Skövde i morgon fredag. Men sedan Inger Rönnbäck gjort klart för hovrätten att kvinnan bland annat på grund av rädsla och dålig hälsa inte vill komma till Sverige började hovrätten undersöka möjligheterna till förhör via telefon eller videolänk från Litauen.

Det har visat sig att den tingsrätt man först kontaktade i Vilnius i Litauen inte har de tekniska möjligheterna.

– Men sedan framkom det att en annan domstol i samma region har utrustning för videokonferens, sade Linda Hallstedt, hovrättens ordförande, på torsdagen.

Tekniken testades

Domstolen i Litauen och Skaraborgs tingsrätt testade under torsdagen tekniken och den verkade fungera.

– Vi har goda förhoppningar om att vi ska kunna hålla omförhöret via videolänk.

Därmed är det nu helt klart att hovrätten har släppt kravet på hustrun att komma till Skövde för att vittna.

– Vi har ju begränsade möjligheter att tvinga henne att komma och fungerar det inte med videokonferens får vi ta förhöret via telefon.

Vice chefsåklagare Lars-Göran Wennerholm ifrågasatte om den avsatta förhörstiden, en timme, kommer att räcka till, bland annat med tanke på att förhöret ska tolkas på ryska. Hovrätten meddelade att förhöret helt enkelt får ta den tid det tar. Wennerholm undrade också om förhöret som hölls med hustrun under tingsrättsförhandlingen, vilket slutade i kaos, kommer att spelas upp i hovrätten. Men det ska det inte enligt hovrätten.

Femte dagen

På torsdagen hölls den femte rättegångsdagen. Precis som i tisdags var det uppspelning av förhör från tingsrätten som gällde. Bland annat med en anställd på Martorps gård, en kvinna som bodde grannen med Bilevicius, en polis från gärningsmannaprofilgruppen, rättsläkaren och en expert från Nationellt forensiskt centrum. Och hovrätten fick också ta del av förhöret med den kriminaltekniker som hittade Lisa död i arbetsboden på Martorp.

Advokat Inger Rönnbäck begärde och fick hovrättens tillstånd till omförhör av Bilevicus hustru. Först var kravet att kvinnan skulle närvara personligen vid rättegången i Skaraborgs tingsrätt i Skövde i morgon fredag. Men sedan Inger Rönnbäck gjort klart för hovrätten att kvinnan bland annat på grund av rädsla och dålig hälsa inte vill komma till Sverige började hovrätten undersöka möjligheterna till förhör via telefon eller videolänk från Litauen.

Det har visat sig att den tingsrätt man först kontaktade i Vilnius i Litauen inte har de tekniska möjligheterna.

– Men sedan framkom det att en annan domstol i samma region har utrustning för videokonferens, sade Linda Hallstedt, hovrättens ordförande, på torsdagen.

Tekniken testades

Domstolen i Litauen och Skaraborgs tingsrätt testade under torsdagen tekniken och den verkade fungera.

– Vi har goda förhoppningar om att vi ska kunna hålla omförhöret via videolänk.

Därmed är det nu helt klart att hovrätten har släppt kravet på hustrun att komma till Skövde för att vittna.

– Vi har ju begränsade möjligheter att tvinga henne att komma och fungerar det inte med videokonferens får vi ta förhöret via telefon.

Vice chefsåklagare Lars-Göran Wennerholm ifrågasatte om den avsatta förhörstiden, en timme, kommer att räcka till, bland annat med tanke på att förhöret ska tolkas på ryska. Hovrätten meddelade att förhöret helt enkelt får ta den tid det tar. Wennerholm undrade också om förhöret som hölls med hustrun under tingsrättsförhandlingen, vilket slutade i kaos, kommer att spelas upp i hovrätten. Men det ska det inte enligt hovrätten.

Femte dagen

På torsdagen hölls den femte rättegångsdagen. Precis som i tisdags var det uppspelning av förhör från tingsrätten som gällde. Bland annat med en anställd på Martorps gård, en kvinna som bodde grannen med Bilevicius, en polis från gärningsmannaprofilgruppen, rättsläkaren och en expert från Nationellt forensiskt centrum. Och hovrätten fick också ta del av förhöret med den kriminaltekniker som hittade Lisa död i arbetsboden på Martorp.