21 jan 2016 14:31

21 jan 2016 17:38

Här får domstolen se sprängning live

BILLINGEN: Domstolen fick se sprängning vid Cementa

(UPPDATERAD) ”Skott kommer”. Sa sprängledaren och sedan small det ordentligt. Ledamöterna i mark- och miljödomstolen upplevde en sprängning live i Cementas gruva på torsdagsmorgonen.

Drygt två ton sprängmedel sprängde loss 10 000 ton kalksten. Mark- och miljödomstolen följde processen på säkert avstånd – 700 meter bort.

Representanter från Cementa och motståndarna fanns givetvis med på platsen. Flera närboende menade att smällen upplevdes lägre än vad som är normalt vid sprängningar under torsdagar.

Normal sprängning

Cementas Alexander Lagerholm svarade att det var en sprängning i nivå med vad som är normalt.

– Men väder, snö och flera förhållanden påverkar hur högt explosionen uppfattas, förklarade Mattias Jern, som Cementa anlitat som sprängämneskonsult.

Sprängningen var en del av den syn som domstolen genomförde i den nuvarande täkten och i det tilltänkta brytområdet.

Rätten samt parterna besökte sex olika platser under torsdagsförmiddagen.

Den här gången hölls dock parterna i snävare tyglar än under förra förhandlingen. Rättens ordförande, rådmannen Ove Järvholm, tillät inte något debatterande ute i fält. Vid förra synen uppstod flera heta ordväxlingar under synen.

Under eftermiddagen avslutades förhandlingarna vid Billingenhus. Rätten bedöms behöva ha två månader på sig för att skriva klart domen. Den väntas nu komma i slutet av mars.

Inte optimist

Douglas Hjalmarsson, Liberalerna, ansåg att synen visade rätten det natursköna området i vacker vinterskrud och de värden som finns där.

Samtidigt var han inte helt optimistisk kring utgången.

– Jag vet inte riktigt. Heidelberg Cement är stort. Det är inte lätt att stå emot ett multinationellt företag för lilla Sverige. Cementa var bättre förberett den här gången även om det var mycket samma gamla argument.

Drygt två ton sprängmedel sprängde loss 10 000 ton kalksten. Mark- och miljödomstolen följde processen på säkert avstånd – 700 meter bort.

Representanter från Cementa och motståndarna fanns givetvis med på platsen. Flera närboende menade att smällen upplevdes lägre än vad som är normalt vid sprängningar under torsdagar.

Normal sprängning

Cementas Alexander Lagerholm svarade att det var en sprängning i nivå med vad som är normalt.

– Men väder, snö och flera förhållanden påverkar hur högt explosionen uppfattas, förklarade Mattias Jern, som Cementa anlitat som sprängämneskonsult.

Sprängningen var en del av den syn som domstolen genomförde i den nuvarande täkten och i det tilltänkta brytområdet.

Rätten samt parterna besökte sex olika platser under torsdagsförmiddagen.

Den här gången hölls dock parterna i snävare tyglar än under förra förhandlingen. Rättens ordförande, rådmannen Ove Järvholm, tillät inte något debatterande ute i fält. Vid förra synen uppstod flera heta ordväxlingar under synen.

Under eftermiddagen avslutades förhandlingarna vid Billingenhus. Rätten bedöms behöva ha två månader på sig för att skriva klart domen. Den väntas nu komma i slutet av mars.

Inte optimist

Douglas Hjalmarsson, Liberalerna, ansåg att synen visade rätten det natursköna området i vacker vinterskrud och de värden som finns där.

Samtidigt var han inte helt optimistisk kring utgången.

– Jag vet inte riktigt. Heidelberg Cement är stort. Det är inte lätt att stå emot ett multinationellt företag för lilla Sverige. Cementa var bättre förberett den här gången även om det var mycket samma gamla argument.