21 jan 2016 16:18

21 jan 2016 16:20

Mindre minus än befarat

SKARABORG: Skas resultat förbättrades under slutet av året

Skaraborgs sjukhus gjorde ett underskott på drygt 63 miljoner vilket var 19 miljoner bättre än prognosen.

Kring årsskiftet togs beslut i regionen som gynnade Skas. Bland annat blev det extra intäkter för kvinnosjukvård, ordnat införande av läkemedel, återbetalning från regionservice överskott samt en återbetalning på grund av färre dagsportioner än beräknat.

63,39 miljoner

Totalt gav det 23 miljoner till Skas kassa, vilket gjorde att det totala underskottet stannade vid 63,39 miljoner. Budgeten låg på ett underskott på tolv miljoner, men prognosen pekade på ett underskott på 82 miljoner kronor.

Därmed klarade Skas kravet från regionen att visa upp ett nollresultat från och med november.

– Men problemet kvarstår, även om intäkterna var välkomna. Det gäller att inte lura sig själv. Vi kommer inte ifrån att göra åtgärder för att komma i balans, säger ställföreträdande sjukhusdirektör Eva Sundström.

Just nu håller Skas ledning på, tillsammans med östra hälso- och sjukvårdsnämnden, att ta fram en lista av åtgärder för att få ned kostnaderna.

Enligt den ekonomiska rapporten hade Skas lika många nettoårsarbetare i december, jämfört med 2014. Sett till hela året ökade dock snittet med 40.

Fler sjuka

Sjukfrånvaron var lägre i december jämfört med 2014, men under 2015 ökade den frånvaron, från 6,6 procent till 6,8 procent. En hög korttidsfrånvaro under det första kvartalet påverkade.

Under hösten hade Skas problem med bemanning av vårdplatser, vilket innebar akutvården prioriterades och att de planerade förbättringarna av tillgängligheten uteblev.

Kring årsskiftet togs beslut i regionen som gynnade Skas. Bland annat blev det extra intäkter för kvinnosjukvård, ordnat införande av läkemedel, återbetalning från regionservice överskott samt en återbetalning på grund av färre dagsportioner än beräknat.

63,39 miljoner

Totalt gav det 23 miljoner till Skas kassa, vilket gjorde att det totala underskottet stannade vid 63,39 miljoner. Budgeten låg på ett underskott på tolv miljoner, men prognosen pekade på ett underskott på 82 miljoner kronor.

Därmed klarade Skas kravet från regionen att visa upp ett nollresultat från och med november.

– Men problemet kvarstår, även om intäkterna var välkomna. Det gäller att inte lura sig själv. Vi kommer inte ifrån att göra åtgärder för att komma i balans, säger ställföreträdande sjukhusdirektör Eva Sundström.

Just nu håller Skas ledning på, tillsammans med östra hälso- och sjukvårdsnämnden, att ta fram en lista av åtgärder för att få ned kostnaderna.

Enligt den ekonomiska rapporten hade Skas lika många nettoårsarbetare i december, jämfört med 2014. Sett till hela året ökade dock snittet med 40.

Fler sjuka

Sjukfrånvaron var lägre i december jämfört med 2014, men under 2015 ökade den frånvaron, från 6,6 procent till 6,8 procent. En hög korttidsfrånvaro under det första kvartalet påverkade.

Under hösten hade Skas problem med bemanning av vårdplatser, vilket innebar akutvården prioriterades och att de planerade förbättringarna av tillgängligheten uteblev.