21 jan 2016 16:49

21 jan 2016 16:49

Stödpedagog – Ny YH-utbildning till hösten

SKÖVDE: Vuxenutbildningen får 15 miljoner i statsbidrag

Vuxenutbildning Skövde får ungefär 15 miljoner kronor i statsbidrag för tre yrkeshögskoleutbildningar fram till 2019. Det handlar om medicinsk sekreterare, demensspecialiserad undersköterska och så nyheten: Stödpedagog.

Glädjen är stor hos Vuxenutbildning Skövde efter att Myndigheten för yrkeshögskolan beviljat statsbidrag för tre yrkeshögskoleutbildningar. Det är medicinsk sekreterare och demensspecialiserad undersköterska som finns sedan tidigare och den nya utbildningen till stödpedagog.

– Det är utbildningar man söker om att få ha och det finns kvalitetskriterier. Det ska finnas en efterfrågan på arbetsmarknaden, arbetslivet ska stå bakom utbildningen och att det är en tydlig yrkesroll. Det ska också vara en eftergymnasial nivå, säger Johan Strömberg, avdelningschef på Vuxenutbildning Skövde.

Han beskriver YH-utbildningar som en väldigt populär utbildningsform och berättar att ansökningstalet ökat. I år var det 1421 ansökningar som lämnades in till Myndigheten för yrkeshögskolan och 446 av dem beviljades. Det handlar om ungefär 25 700 studerandeplatser.

– Så det är stenhård konkurrens om att få utbildningen beviljad, konstaterar Johan Strömberg.

För Skövdes del handlar det om 210 platser fördelat på två utbildningsstarter. Sett i pengar ger det cirka 15 miljoner i statsbidrag för de tre utbildningarna fram till 2019 om alla platser fylls.

Medicinsk sekreterare är tvåårig heltidsutbildning och där har antalet platser ökat från 25 till 35 per start. Demensspecialiserad undersköterska är en vidareutbildning på halvfart och den bedrivs på distans. Den har 35 platser per start och kommer nu att starta varje år i stället för vartannat.

Den nya utbildningen till stödpedagog är på halvfart, distans och har 35 platser per start. Behovet av denna yrkesroll är stor, en inventering som gjorts visar att det behövs 160 stödpedagoger inom funktionshinderområdet i Skaraborg de närmaste åren.

– Men det saknades utbildning för stödpedagoger, nu har vi det här i Skövde, säger utbildningsledaren Anne Kruse.

Glädjen är stor hos Vuxenutbildning Skövde efter att Myndigheten för yrkeshögskolan beviljat statsbidrag för tre yrkeshögskoleutbildningar. Det är medicinsk sekreterare och demensspecialiserad undersköterska som finns sedan tidigare och den nya utbildningen till stödpedagog.

– Det är utbildningar man söker om att få ha och det finns kvalitetskriterier. Det ska finnas en efterfrågan på arbetsmarknaden, arbetslivet ska stå bakom utbildningen och att det är en tydlig yrkesroll. Det ska också vara en eftergymnasial nivå, säger Johan Strömberg, avdelningschef på Vuxenutbildning Skövde.

Han beskriver YH-utbildningar som en väldigt populär utbildningsform och berättar att ansökningstalet ökat. I år var det 1421 ansökningar som lämnades in till Myndigheten för yrkeshögskolan och 446 av dem beviljades. Det handlar om ungefär 25 700 studerandeplatser.

– Så det är stenhård konkurrens om att få utbildningen beviljad, konstaterar Johan Strömberg.

För Skövdes del handlar det om 210 platser fördelat på två utbildningsstarter. Sett i pengar ger det cirka 15 miljoner i statsbidrag för de tre utbildningarna fram till 2019 om alla platser fylls.

Medicinsk sekreterare är tvåårig heltidsutbildning och där har antalet platser ökat från 25 till 35 per start. Demensspecialiserad undersköterska är en vidareutbildning på halvfart och den bedrivs på distans. Den har 35 platser per start och kommer nu att starta varje år i stället för vartannat.

Den nya utbildningen till stödpedagog är på halvfart, distans och har 35 platser per start. Behovet av denna yrkesroll är stor, en inventering som gjorts visar att det behövs 160 stödpedagoger inom funktionshinderområdet i Skaraborg de närmaste åren.

– Men det saknades utbildning för stödpedagoger, nu har vi det här i Skövde, säger utbildningsledaren Anne Kruse.