22 jan 2016 09:22

22 jan 2016 09:22

Biosgasbolaget måste göra fler stankåtgärder

SKÖVDE: Åtgärdspaketet inte tillräckligt för miljönämnden

Skövde Biogas AB måste göra mer för att minska störande lukt.
Bolagets åtgärdspaket är inte tillräckligt utan nu kräver miljönämnden ytterligare åtgärder.

Senaste problemen kommer från pumpstationen vid slakteriet. När slaktavfallet lastas på lastbil uppstår ibland spill eller doftutsläpp.

Även små mängder av slaktavfallet ger kraftigt lukt. Så sent som i onsdags redovisade Skövde Biogas AB sitt åtgärdspaket som bland annat innebär förbättringar av filter och ventilation, ordentlig rengöring samt översyn av tanken vid pumpstationen.

Miljönämnden östra Skaraborg anser inte att åtgärdspaketet är tillräckligt.

Nytt föreläggande

Redan dagen efter skrev miljöinspektören Manne Johansson ett nytt föreläggande som tvingar bolaget att vidta ytterligare åtgärder för att hindra luktstörningar.

En åtgärd som skulle minimera problemen är en lastningshall, där lastbilen står inomhus vid lastning.

Bolaget motsätter sig dock att bygga en hall.

– Vi föreslår inte exakt vad som ska göras, men skriver att det till exempel kan vara ett lastningsutrymme. Vid biogasanläggningen finns en mottagningshall som fungerar väl, säger miljöinspektören Manne Johansson.

Enligt föreläggandet ska åtgärderna vara vidtagna senast 4 april.

Skövde Biogas AB har börjat med sina åtgärder, bland annat byts fliset i biofiltret vid pumpstationen. Därmed finns det risk för luktstörningar i närområdet under vecka 3 och 4.

Senaste problemen kommer från pumpstationen vid slakteriet. När slaktavfallet lastas på lastbil uppstår ibland spill eller doftutsläpp.

Även små mängder av slaktavfallet ger kraftigt lukt. Så sent som i onsdags redovisade Skövde Biogas AB sitt åtgärdspaket som bland annat innebär förbättringar av filter och ventilation, ordentlig rengöring samt översyn av tanken vid pumpstationen.

Miljönämnden östra Skaraborg anser inte att åtgärdspaketet är tillräckligt.

Nytt föreläggande

Redan dagen efter skrev miljöinspektören Manne Johansson ett nytt föreläggande som tvingar bolaget att vidta ytterligare åtgärder för att hindra luktstörningar.

En åtgärd som skulle minimera problemen är en lastningshall, där lastbilen står inomhus vid lastning.

Bolaget motsätter sig dock att bygga en hall.

– Vi föreslår inte exakt vad som ska göras, men skriver att det till exempel kan vara ett lastningsutrymme. Vid biogasanläggningen finns en mottagningshall som fungerar väl, säger miljöinspektören Manne Johansson.

Enligt föreläggandet ska åtgärderna vara vidtagna senast 4 april.

Skövde Biogas AB har börjat med sina åtgärder, bland annat byts fliset i biofiltret vid pumpstationen. Därmed finns det risk för luktstörningar i närområdet under vecka 3 och 4.