22 jan 2016 14:02

22 jan 2016 14:02

Kritik efter kejsarsnitt som fördröjdes

SKARABORG: Lång tid mellan beslut och födelse

Det dröjde för länge mellan beslut om kejsarsnitt och födelse under en förlossning och nu får Skaraborgs sjukhus kritik av Inspektionen för vård och omsorg, Ivo.

Mamman var förstföderska, förlossningen var utdragen och mamman fick värkförstärkande infusion. Klockan 16.20 tog förlossningsläkaren beslut om kejsarsnitt och 17.07 föddes barnet. Det var svårt medtaget och återupplivningsåtgärder vidtogs omedelbart. Senare överfördes barnet till Sahlgrenska i Göteborg. I dag har barnet en bestående hjärnskada.

Föräldrarna anmälde ärendet till Ivo och ville bland annat få klarhet i om varför beslutet om kejsarsnittet togs så sent och om tidsåtgången mellan beslutet om snitt till barnet var förlöst är rimlig.

”För lång tid”

Ivo avslutar ärendet och ger Skaraborgs sjukhus kritik för bristande vård och behandling. Bland annat anser Ivo att det tog för lång tid mellan beslutet om kejsarsnitt och födelsen, men att orsaken till fördröjningen inte framgår av de inkomna handlingarna.

Myndigheten skriver att vården under förlossningens slutskede inte uppfyller kraven på en god och säker vård.

I beslutet noterar Ivo att vårdgivaren i ett yttrande skriver att förlossningsjouren ”var upptagen med annan operation”. Ivo undrar varför inte bakjouren tillkallades.

Inte heller har vårdgivaren i tillräcklig grad utrett bakomliggande orsaker till fördröjningen av kejsarsnittet.

Klarlägga

En gemensam utredning hade kunnat klarlägga förloppet och identifiera vilka faktorer som påverkade varför kejsarsnittet fördröjdes.

Däremot konstaterar Ivo att barnet erhöll vård och behandling efter födelsen enligt nationella rutiner, och har ingen anledning att kritisera i det fallet.

Ivo kommer att följa upp klinikens patientsäkerhetsarbete i en framtida tillsyn.

Mamman var förstföderska, förlossningen var utdragen och mamman fick värkförstärkande infusion. Klockan 16.20 tog förlossningsläkaren beslut om kejsarsnitt och 17.07 föddes barnet. Det var svårt medtaget och återupplivningsåtgärder vidtogs omedelbart. Senare överfördes barnet till Sahlgrenska i Göteborg. I dag har barnet en bestående hjärnskada.

Föräldrarna anmälde ärendet till Ivo och ville bland annat få klarhet i om varför beslutet om kejsarsnittet togs så sent och om tidsåtgången mellan beslutet om snitt till barnet var förlöst är rimlig.

”För lång tid”

Ivo avslutar ärendet och ger Skaraborgs sjukhus kritik för bristande vård och behandling. Bland annat anser Ivo att det tog för lång tid mellan beslutet om kejsarsnitt och födelsen, men att orsaken till fördröjningen inte framgår av de inkomna handlingarna.

Myndigheten skriver att vården under förlossningens slutskede inte uppfyller kraven på en god och säker vård.

I beslutet noterar Ivo att vårdgivaren i ett yttrande skriver att förlossningsjouren ”var upptagen med annan operation”. Ivo undrar varför inte bakjouren tillkallades.

Inte heller har vårdgivaren i tillräcklig grad utrett bakomliggande orsaker till fördröjningen av kejsarsnittet.

Klarlägga

En gemensam utredning hade kunnat klarlägga förloppet och identifiera vilka faktorer som påverkade varför kejsarsnittet fördröjdes.

Däremot konstaterar Ivo att barnet erhöll vård och behandling efter födelsen enligt nationella rutiner, och har ingen anledning att kritisera i det fallet.

Ivo kommer att följa upp klinikens patientsäkerhetsarbete i en framtida tillsyn.