22 jan 2016 06:00

22 jan 2016 06:00

Sålde badet billigt – återköper dyrt

SKÖVDE

2009 sålde Skövde kommun Billingebadet till hotell Billingehus för 500 000 kronor.
Sju år senare vill kommunledningen betala 45 miljoner kronor för samma bad, Blå Hallen och pulkabacken.

Detta utan att någon traditionell fastighetsvärdering har gjorts – priset är satt i förhandlingarna med Silvester Jellinek.

– Det är en summa som vi har diskuterat oss fram till och som båda varit villiga att acceptera, säger kommunstyrelsens ordförande Katarina Jonsson (M).

Viktig bit

Köpet är en avgörande pusselbit i den överenskommelse som muntligen träffats. Ett skriftligt avtalsförslag ska nu arbetas fram som kommunfullmäktige ska säga ja eller nej till i mars.

45-miljonersaffären är inte okontroversiell då en kommun inte får gynna en enskild privat part. Under förhandlingarna har också hotellets önskan om ett kommunalt driftbidrag uteslutits.

– Det känns inte rimligt att gå fram till fullmäktige med ett sådant förslag, säger Jonsson.

Hon bekräftar att marken, badet och byggnaderna inte värderats av mäklare. En fingervisning är dock den affär som gjordes mellan Skövde kommun och dåvarande Host Billingehus Skövde AB.

2009 sålde kommunen badet med mark för 500 000 kronor. I affären friköptes samtidigt den mark som hotellbyggnaden står på för 6,5 miljoner kronor.

Sju år senare är badet värt tiotals miljoner kronor.

En helhet

Katarina Jonsson vill inte kommentera om det är ett överpris utan säger att affären 2009 gjordes på de grunder som fanns då. Hon säger också att den nya prislappen måstes ses i den helhet som nu skapas på Billingen.

– Det går inte att göra en marknadsvärdering av de här områdena och det är svårt att göra den långsiktiga värderingen. Vi vill säkerställa rådigheten över området och möjligheten att utveckla det, säger Jonsson.

Överpris?

I stället återkommer hon fler gånger till att överenskommelsen måstes ses som ett paket som kommer att skapa stora långsiktiga och strategiska värden för Skövde.

– Det är ett helt paket där vi tar på oss rollen när det gäller rekreation och fritid.

Kritiker kan mena att ni genom att betala ett överpris hjälper till med hotellets finansiering?

– Vi har en gemensam satsning som innebär att vi kommer att skapa en tillgång för Skövde. Det här möjliggör en satsning som inte varit möjligt att genomföra annars.

– Vi tror på den här satsningen, men till slut är det kommunfullmäktige som får avgöra, säger Katarina Jonsson.

Detta utan att någon traditionell fastighetsvärdering har gjorts – priset är satt i förhandlingarna med Silvester Jellinek.

– Det är en summa som vi har diskuterat oss fram till och som båda varit villiga att acceptera, säger kommunstyrelsens ordförande Katarina Jonsson (M).

Viktig bit

Köpet är en avgörande pusselbit i den överenskommelse som muntligen träffats. Ett skriftligt avtalsförslag ska nu arbetas fram som kommunfullmäktige ska säga ja eller nej till i mars.

45-miljonersaffären är inte okontroversiell då en kommun inte får gynna en enskild privat part. Under förhandlingarna har också hotellets önskan om ett kommunalt driftbidrag uteslutits.

– Det känns inte rimligt att gå fram till fullmäktige med ett sådant förslag, säger Jonsson.

Hon bekräftar att marken, badet och byggnaderna inte värderats av mäklare. En fingervisning är dock den affär som gjordes mellan Skövde kommun och dåvarande Host Billingehus Skövde AB.

2009 sålde kommunen badet med mark för 500 000 kronor. I affären friköptes samtidigt den mark som hotellbyggnaden står på för 6,5 miljoner kronor.

Sju år senare är badet värt tiotals miljoner kronor.

En helhet

Katarina Jonsson vill inte kommentera om det är ett överpris utan säger att affären 2009 gjordes på de grunder som fanns då. Hon säger också att den nya prislappen måstes ses i den helhet som nu skapas på Billingen.

– Det går inte att göra en marknadsvärdering av de här områdena och det är svårt att göra den långsiktiga värderingen. Vi vill säkerställa rådigheten över området och möjligheten att utveckla det, säger Jonsson.

Överpris?

I stället återkommer hon fler gånger till att överenskommelsen måstes ses som ett paket som kommer att skapa stora långsiktiga och strategiska värden för Skövde.

– Det är ett helt paket där vi tar på oss rollen när det gäller rekreation och fritid.

Kritiker kan mena att ni genom att betala ett överpris hjälper till med hotellets finansiering?

– Vi har en gemensam satsning som innebär att vi kommer att skapa en tillgång för Skövde. Det här möjliggör en satsning som inte varit möjligt att genomföra annars.

– Vi tror på den här satsningen, men till slut är det kommunfullmäktige som får avgöra, säger Katarina Jonsson.