22 jan 2016 06:00

22 jan 2016 06:38

Tio döda i trafiken under 2015

SKARABORG: Inga dödsolyckor på E20

Tio personer omkom i trafiken under 2015 i Skaraborg. Lika många som året innan.
Men på den stora olycksvägen E20 inträffade inte en enda dödsolycka i Skaraborg.

E20 benämns ofta som ”Dödens väg” men i år har den inte levt upp till sitt namn. Flera av 2014 års dödsolyckor i Skaraborg inträffade just på E20 men under 2015 har vägen inte skördat några dödsoffer i Skaraborg.

– Det är både lite intressant och skönt. Skönt på så sätt att folk verkar ha anpassat sig till hur det ser ut på E20, säger Torbjörn Forsell som är verksamhetschef på NTF Skaraborg.

”Felbedömningar”

Totalt sett i Skaraborg är dock antalet dödsolyckor samma som under 2014 – det vill säga tio stycken enligt den officiella statistiken från Strada.

– Det är där ungefär det legat de senaste åren, säger Forsell.

Hur ser ni på den siffran?

– Vi satsar ju på en nollvision men det går inte att bygga bort alla faror. Det handlar till stor del om de som sitter bakom ratten som gör felbedömningar. Eller att man sitter med telefoner, ipads och liknande som orsakar de oförklarliga olyckor som vi ser ibland.

– Ofta beror det också på att man har bråttom och kör för fort. Om alla i stället skulle åka en kvart tidigare skulle många olyckor undvikas.

Mc vanligast

Av de tio som omkommit i trafiken i Skarborg under 2015 är fyra mc-förare, tre personbilsförare, två cyklister, en förare av lätt lastbil och en fotgängare.

Antalet svårt skadade sjönk dock lite och ligger precis som under 2014 långt under 2013 års höga nivå.

Antalet olyckor är klart högre 2015 än 2014 men förklaras till stor del av problem med polisens inrapportering under 2014.

E20 benämns ofta som ”Dödens väg” men i år har den inte levt upp till sitt namn. Flera av 2014 års dödsolyckor i Skaraborg inträffade just på E20 men under 2015 har vägen inte skördat några dödsoffer i Skaraborg.

– Det är både lite intressant och skönt. Skönt på så sätt att folk verkar ha anpassat sig till hur det ser ut på E20, säger Torbjörn Forsell som är verksamhetschef på NTF Skaraborg.

”Felbedömningar”

Totalt sett i Skaraborg är dock antalet dödsolyckor samma som under 2014 – det vill säga tio stycken enligt den officiella statistiken från Strada.

– Det är där ungefär det legat de senaste åren, säger Forsell.

Hur ser ni på den siffran?

– Vi satsar ju på en nollvision men det går inte att bygga bort alla faror. Det handlar till stor del om de som sitter bakom ratten som gör felbedömningar. Eller att man sitter med telefoner, ipads och liknande som orsakar de oförklarliga olyckor som vi ser ibland.

– Ofta beror det också på att man har bråttom och kör för fort. Om alla i stället skulle åka en kvart tidigare skulle många olyckor undvikas.

Mc vanligast

Av de tio som omkommit i trafiken i Skarborg under 2015 är fyra mc-förare, tre personbilsförare, två cyklister, en förare av lätt lastbil och en fotgängare.

Antalet svårt skadade sjönk dock lite och ligger precis som under 2014 långt under 2013 års höga nivå.

Antalet olyckor är klart högre 2015 än 2014 men förklaras till stor del av problem med polisens inrapportering under 2014.

Olycksstatistik för Skaraborg

År 2013 2014 2015

Antal döda 12 10 10

Svårt skadade 87 47 44

Olyckor 369 371 471

Källa: Strada