22 jan 2016 06:00

22 jan 2016 06:00

Vill ha mer pengar till forskning

SKÖVDE/BORÅS: Högskolorna vill fortsätta att jobba ihop

Högskolorna i Skövde och Borås ansöker om finansiering för fortsatt samarbete.

I december 2012 beslutade regionutvecklingsnämnden att finansiera forskningssamarbetet mellan högskolorna i Skövde och Borås med 17 miljoner kronor.

Bidraget gällde områdena ”Design, textil och hållbar utveckling” och ”Informations- och kommunikationsteknik”.

Samarbetet omfattar även områdena ”Vård och välbefinnande” och ”Framtidens företagande och affärsmodeller” som högskolorna finansierar själva.

Nu ansöker de båda rektorerna, Sigbritt Karlsson i Skövde och Björn Brorström i Borås, om ytterligare finansiering. Pengarna man fick beviljade 2012 skulle räcka 2013–2015 och nu ansöker man om nästan 18,5 miljoner kronor för perioden 2016–2017.

I sin ansökan menar man att forskningssamarbetet har varit framgångsrikt.

Fördelningen har varit så att Borås har ansvarat för design och textil, och Skövde för information och kommunikation.

Man vill även i framtiden fortsätta med samtliga fyra forskningsområden.

I december 2012 beslutade regionutvecklingsnämnden att finansiera forskningssamarbetet mellan högskolorna i Skövde och Borås med 17 miljoner kronor.

Bidraget gällde områdena ”Design, textil och hållbar utveckling” och ”Informations- och kommunikationsteknik”.

Samarbetet omfattar även områdena ”Vård och välbefinnande” och ”Framtidens företagande och affärsmodeller” som högskolorna finansierar själva.

Nu ansöker de båda rektorerna, Sigbritt Karlsson i Skövde och Björn Brorström i Borås, om ytterligare finansiering. Pengarna man fick beviljade 2012 skulle räcka 2013–2015 och nu ansöker man om nästan 18,5 miljoner kronor för perioden 2016–2017.

I sin ansökan menar man att forskningssamarbetet har varit framgångsrikt.

Fördelningen har varit så att Borås har ansvarat för design och textil, och Skövde för information och kommunikation.

Man vill även i framtiden fortsätta med samtliga fyra forskningsområden.