22 jan 2016 17:12

22 jan 2016 17:13

"Vittnena sade det förväntade"

LISA-MORDET

– Inget nytt i sak, vittnena sade det förväntade och ingenting som jag anser påverkar bevisläget, sade vice chefsåklagaren Lars-Göran Wennerholm efter den sjätte rättegångsdagen. En dag då flera nya vittnen förhördes – en dna-expert, en pensionerad polis och godsägaren.

Mordrättegången i hovrätten går mot sitt slut. Fredagen var den näst sista dagen, nu återstår bara slutanföranden från åklagaren, försvarsadvokaten och målsägandebiträdet på måndag. Lars-Göran Wennerholm sammanfattade rättegångsdagen med att den hade gått som förväntat.

Inget nytt

– Vittnena sade det jag hade förväntat mig. Jag uppfattade inte att det framkom något nytt som förändrar bevisläget eller överraskade.

Och även om de nya vittnena – hustrun, dna-experten Anne Kihlgren, godsägaren Arne Jönsson och den pensionerade polisen Billy Bertilsson – var åberopade av försvaret tyckte inte Wennerholm att det de sade stärkte den åtalades sak.

– Nej, Bertilssons iakttagelser gjordes ju exempelvis tidigare än de intressanta tidpunkterna, men det var ju bra att Anne Kilhgren talade generellt om dna.

”Konstigt”

Kihlgren, vd för ett företag som gör dna-analyser och som tidigare också arbetat på det som i dag är NFC (Nationellt forensiskt centrum), ansåg att mer kunde gjorts i utredningen, bland annat borde man sökt efter Lisas blod på Bilevicius kläder.

– Konstigt att man inte har gjort det. Man har heller inte undersökt offrets skor.

Men Kihlgren sade också att hon inte ifrågasätter de dna-analyser som NFC gjort.

Billy Bertilsson, som åkte förbi Blomberg den 7 juni och då gjorde vissa iakttagelser, förhördes. Han berättade, precis som SLA skrivit om tidigare, att han sett en svart SUV slarvigt parkerad på den norra parkeringen utanför kaféet, på samma parkering där Lisa hade ställt sin moped, och en moped på den södra parkeringen. Men dessa iakttagelser ska ha gjort redan innan Lisa slutade jobba. Därför hade åklagaren kallat ett arbetskamrat till Lisa som berättade att när hon satte sig på sin moped kort innan Lisa skulle åka fanns det inga bilar på parkeringen.

Godsägarens vittnesmål kom mest att handla om var Nerijus Bilevicius har arbetat, i vilka utrymmen och hur länge.

SLA har sökt Inger Rönnbäck för en kommentar, dock utan framgång.

Mordrättegången i hovrätten går mot sitt slut. Fredagen var den näst sista dagen, nu återstår bara slutanföranden från åklagaren, försvarsadvokaten och målsägandebiträdet på måndag. Lars-Göran Wennerholm sammanfattade rättegångsdagen med att den hade gått som förväntat.

Inget nytt

– Vittnena sade det jag hade förväntat mig. Jag uppfattade inte att det framkom något nytt som förändrar bevisläget eller överraskade.

Och även om de nya vittnena – hustrun, dna-experten Anne Kihlgren, godsägaren Arne Jönsson och den pensionerade polisen Billy Bertilsson – var åberopade av försvaret tyckte inte Wennerholm att det de sade stärkte den åtalades sak.

– Nej, Bertilssons iakttagelser gjordes ju exempelvis tidigare än de intressanta tidpunkterna, men det var ju bra att Anne Kilhgren talade generellt om dna.

”Konstigt”

Kihlgren, vd för ett företag som gör dna-analyser och som tidigare också arbetat på det som i dag är NFC (Nationellt forensiskt centrum), ansåg att mer kunde gjorts i utredningen, bland annat borde man sökt efter Lisas blod på Bilevicius kläder.

– Konstigt att man inte har gjort det. Man har heller inte undersökt offrets skor.

Men Kihlgren sade också att hon inte ifrågasätter de dna-analyser som NFC gjort.

Billy Bertilsson, som åkte förbi Blomberg den 7 juni och då gjorde vissa iakttagelser, förhördes. Han berättade, precis som SLA skrivit om tidigare, att han sett en svart SUV slarvigt parkerad på den norra parkeringen utanför kaféet, på samma parkering där Lisa hade ställt sin moped, och en moped på den södra parkeringen. Men dessa iakttagelser ska ha gjort redan innan Lisa slutade jobba. Därför hade åklagaren kallat ett arbetskamrat till Lisa som berättade att när hon satte sig på sin moped kort innan Lisa skulle åka fanns det inga bilar på parkeringen.

Godsägarens vittnesmål kom mest att handla om var Nerijus Bilevicius har arbetat, i vilka utrymmen och hur länge.

SLA har sökt Inger Rönnbäck för en kommentar, dock utan framgång.