23 jan 2016 06:00

23 jan 2016 06:00

34 äldreplatser färre

SKÖVDE: Kommunen drar ner på antalet särskilda boenden

Sedan 2010 har Skövde kommun skurit ned antalet särskilda boenden inom äldreomsorgen med 34 platser. Samtidigt ökar trycket och nu ska elva platser på Norrmalm öppnas igen under 2016.

SVT har i veckan granskat neddragningen inom äldreomsorgen i landets kommuner. Trenden i riket är att antalet platser i särskilt boende kraftigt minskats till förmån för hemvård.

I Skövde har 35 platser försvunnit sedan 2010 visar de siffror som SLA bett äldreomsorgschefen Jonas Engelbrektsson ta fram.

Tre enheter har försvunnit under perioden:

9 korttidsplatser på Ekedal.

34 platser på Sörbackas äldreboende som stängdes helt.

11 platser på Gläntan på Norrmalm.

På plussidan finns ett nettotillskott på cirka 20 platser när Ekedal byggdes ut 2012.

2010 fanns 688 platser mot 354 i dag, men den stora neddragningen kommer de närmaste åren.

Hyrs ut

Då ställs 160 biståndsbedömda servicelägenheter (främst på Bagaren och Boken) om till trygghetsbostäder för äldre.

Ett 30-tal sådana boenden är nu på väg att hyras ut som vanliga hyreslägenheter av AB Skövdebostäder.

Därmed kommer kommunens totala platser för särskilda boenden minskas kraftigt, men det är inte kategorin servicelägenheter som Jonas Engelbrektsson ser det stora behovet de kommande åren.

– Nej, vår stora utmaning är i stället att lösa trycket på korttiden. Vi har en tuff situation i att lösa upp de här knutarna, säger han.

Under 2015 fördubblades preliminärt antalet dygn där kommunen inte kunde ta hem färdigbehandlade patienter från sjukhus. Kommunen blir betalningsskyldig per vårddygn mot Skaraborgs sjukhus för de äldre som inte kan komma hem eller ges plats inom den kommunala korttidsvåden.

En dyr affär i längden.

– Därför öppnar vi elva nya platser på avldeningen Gläntan på Norrmalm under 2016 igen. Den kommer också vara anpassad för personer med demenssjukdom, säger han.

Ekedal byggs ut

Nästa stora tillskott dröjer dock till runt 2020. Då finns planer för en utbyggnad av 40–50 nya platser på Ekedal för att möta behovet.

SVT har i veckan granskat neddragningen inom äldreomsorgen i landets kommuner. Trenden i riket är att antalet platser i särskilt boende kraftigt minskats till förmån för hemvård.

I Skövde har 35 platser försvunnit sedan 2010 visar de siffror som SLA bett äldreomsorgschefen Jonas Engelbrektsson ta fram.

Tre enheter har försvunnit under perioden:

9 korttidsplatser på Ekedal.

34 platser på Sörbackas äldreboende som stängdes helt.

11 platser på Gläntan på Norrmalm.

På plussidan finns ett nettotillskott på cirka 20 platser när Ekedal byggdes ut 2012.

2010 fanns 688 platser mot 354 i dag, men den stora neddragningen kommer de närmaste åren.

Hyrs ut

Då ställs 160 biståndsbedömda servicelägenheter (främst på Bagaren och Boken) om till trygghetsbostäder för äldre.

Ett 30-tal sådana boenden är nu på väg att hyras ut som vanliga hyreslägenheter av AB Skövdebostäder.

Därmed kommer kommunens totala platser för särskilda boenden minskas kraftigt, men det är inte kategorin servicelägenheter som Jonas Engelbrektsson ser det stora behovet de kommande åren.

– Nej, vår stora utmaning är i stället att lösa trycket på korttiden. Vi har en tuff situation i att lösa upp de här knutarna, säger han.

Under 2015 fördubblades preliminärt antalet dygn där kommunen inte kunde ta hem färdigbehandlade patienter från sjukhus. Kommunen blir betalningsskyldig per vårddygn mot Skaraborgs sjukhus för de äldre som inte kan komma hem eller ges plats inom den kommunala korttidsvåden.

En dyr affär i längden.

– Därför öppnar vi elva nya platser på avldeningen Gläntan på Norrmalm under 2016 igen. Den kommer också vara anpassad för personer med demenssjukdom, säger han.

Ekedal byggs ut

Nästa stora tillskott dröjer dock till runt 2020. Då finns planer för en utbyggnad av 40–50 nya platser på Ekedal för att möta behovet.

Antalet platser i äldreomsorgen 2016

Äldreboende Antal rum

Billingsdal 21

Boken 16

Hentorp 24

Norrmalm 40

Skaraborgsläns sjukhem 35

Solgården 15

Ekedal 20

Totalt äldreboende: 171

Demensboende

Billingsdal 19

Boken 24

Hentorp 16

Solgården 20

Tomtegården 97

Ekedal 20

Totalt demensboende: 196

Servicelägenheter

Bagaren 89

Billingsdal 4

Boken 22

Käpplunda Gärde 71

Skaraborgsläns sjukhem 4

Solgården 6

Stenströms Solvägen 20

Finlandia Koti 24

Totalt servicelägenheter: 231

Korttidsplatser

Ekedal 36, Ekedal demens 20

Totalt korttidsplatser: 56

Totalt särskilt boende: 654

Källa: Skövde kommun