25 jan 2016 17:33

25 jan 2016 17:33

"Bestämde sig tidigt för Nerijus"

LISA-MORDET

– Han är oskyldig och ska försättas på fri fot. Det var advokat Inger Rönnbäcks yrkade den sista rättegångsdagen då hon också förde fram teorier om andra möjliga gärningsmän eller att misstag kan ha lett till att Bilevicius dna hamnat på Lisas kläder.

Advokat Inger Rönnbäck gick precis som i tingsrätten hårt åt det mesta i sitt slutanförande. Framför allt kritiserade hon polisen, hur man ska ha pressat och hotat Bilevicius och hans hustru i förhör, att man fokuserade på hennes klient och därmed inte såg möjligheterna till andra eventuella gärningsmän – hon pekade återigen på Nerijus Bilevicius bror i det sammanhanget. Hon hävdade också att polisen inte undersökte alla tips som kom in.

– Polisen måste ju klara upp mordet, man ville ha en mördare. Man bestämde sig väldigt tidigt för min klient.

Därefter förde hon fram teorin om att polisen kan ha planerat bevis för att få Bilevicius fälld för mordet.

– Kanske har en enskild polisman tänkt att ”Det är ju han, vi måste ordna detta”.

”Mycket konstigt”

Hon kommenterade de dna-bevis som finns i ärendet. Bilevicus dna finns ju på ett stort antal ställen på Lisa Holms kläder.

– Man får inte ha en övertro på dna. Det kan handla om kontaminering, misstag kan ha begåtts i hanteringen eller så har dna-spåren planterats där. Jag ifrågasätter polisutredningen fullständigt.

Rönnbäck ifrågasatte också vad polisen inte har gjort i utredningen, exempelvis har man inte sökt igenom kaféet i Blomberg där Lisa arbetade, man har inte sökt efter fingeravtryck på de av Lisas tillhörigheter som hittades.

– Det är mycket konstigt detta ärendet, det är lite Twin Peaks över det hela.

”Är oskyldig”

Hon yrkade att Nerijus Bilevicius frikänns och att han försätts på fri fot omedelbart, ett yrkande som hovrätten kommer att ta ställning till under tisdagen.

– Han är oskyldig, han har alibi och det är inte bara från hustrun.

Rönnbäck sade också att om hovrätten anser att han har begått den åtalade gärningen bör man överväga en rättspsykiatrisk undersökning.

– Eftersom han är så lugn och brottet så bestialiskt och brutalt.

Vad Bilevicius själv anser om detta yrkande ville Rönnbäck inte kommentera.

Advokat Inger Rönnbäck gick precis som i tingsrätten hårt åt det mesta i sitt slutanförande. Framför allt kritiserade hon polisen, hur man ska ha pressat och hotat Bilevicius och hans hustru i förhör, att man fokuserade på hennes klient och därmed inte såg möjligheterna till andra eventuella gärningsmän – hon pekade återigen på Nerijus Bilevicius bror i det sammanhanget. Hon hävdade också att polisen inte undersökte alla tips som kom in.

– Polisen måste ju klara upp mordet, man ville ha en mördare. Man bestämde sig väldigt tidigt för min klient.

Därefter förde hon fram teorin om att polisen kan ha planerat bevis för att få Bilevicius fälld för mordet.

– Kanske har en enskild polisman tänkt att ”Det är ju han, vi måste ordna detta”.

”Mycket konstigt”

Hon kommenterade de dna-bevis som finns i ärendet. Bilevicus dna finns ju på ett stort antal ställen på Lisa Holms kläder.

– Man får inte ha en övertro på dna. Det kan handla om kontaminering, misstag kan ha begåtts i hanteringen eller så har dna-spåren planterats där. Jag ifrågasätter polisutredningen fullständigt.

Rönnbäck ifrågasatte också vad polisen inte har gjort i utredningen, exempelvis har man inte sökt igenom kaféet i Blomberg där Lisa arbetade, man har inte sökt efter fingeravtryck på de av Lisas tillhörigheter som hittades.

– Det är mycket konstigt detta ärendet, det är lite Twin Peaks över det hela.

”Är oskyldig”

Hon yrkade att Nerijus Bilevicius frikänns och att han försätts på fri fot omedelbart, ett yrkande som hovrätten kommer att ta ställning till under tisdagen.

– Han är oskyldig, han har alibi och det är inte bara från hustrun.

Rönnbäck sade också att om hovrätten anser att han har begått den åtalade gärningen bör man överväga en rättspsykiatrisk undersökning.

– Eftersom han är så lugn och brottet så bestialiskt och brutalt.

Vad Bilevicius själv anser om detta yrkande ville Rönnbäck inte kommentera.