25 jan 2016 06:00

25 jan 2016 06:00

Elev får inte längre bostad

SKÖVDE: Funktionshindrad ungdom måste pendla fyra timmar per dag

Eleven beviljades, enligt LSS, bostad i samband med studier i en specialklass, och slapp pendla fyra timmar per dag. Men efter att eleven bytt program betalar Skövde kommun inte längre för bostaden.

Förvaltningsrätten har gett familjen rätt, men kommunen överklagar.

– Det är inget annat än en skandal, menar mamman.

Cecilia Wadenbäck har i många år kämpat för att hennes barn ska få extra hjälp och stöttning i skolan, och det har varit tufft.

När det var dags för ett gymnasieprogram undersökte Cecilia möjligheterna i Skövde, eftersom familjen bor i kommunen, men här fanns det inga specialklasser som passade för barnets behov.

Barnet har dubbla neuropsykiatriska funktionshinder och omfattas av LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Beviljades bostad

– Vi hittade en gymnasieutbildning på Rudbecksgymnasiet i Tidaholm och där fanns det även elevbostäder där eleverna får specialträning för att klara av vardagslivet, berättar Cecilia.

Hennes barn kom in på samhällsvetenskapliga programmet, i en liten klass med specialutbildade lärare, och hen fick också en plats på elevhemmet. Enligt beslutet från Skövde kommun, dåvarande omvårdnadsförvaltningen, beviljades eleven bostad med särskild service under sin studietid på Rudbecksgymnasiet.

Problemen började då eleven inte trivdes på programmet och ville byta till den estetiska klassen.

– Vi kämpade på men mitt barn kom aldrig ikapp de andra eleverna. Vi beslutade i samråd med skolan att det var bäst att börja om i ettan i höstas.

”Behoven finns kvar”

I maj förra året kom ett nytt beslut från vård- och omsorgsnämnden där man avslog ansökan om elevbostad. Man menade att eleven bytt program och att skolan inte ställde krav på boende på det nya programmet samt att eleven inte skulle fullfölja sin utbildning i den studietakt som planerats.

Man menade också att eftersom det är pendlingsavstånd mellan Skövde och Tidaholm, så ”finns det inte längre behov av den tidigare beviljade insatsen”.

– Även om mitt barn har bytt program så finns behoven kvar. Mitt barn klarar inte av busspendling, med byten, och alla intryck är mycket tröttande. Dessutom tar det två timmar enkel väg eftersom vi bor på landet. Vi har 30 minuters gångväg till närmaste busshållplats och sedan är det byte inne i Skövde. Hur ska man orka med skolarbeten och läxor efter det?

– Det är exakt samma upplägg på det estetiska programmet som på samhällsvetenskapliga när det gäller elevantal och speciallärare.

Cecilia berättar att sektorn för barn- och utbildning i Skövde, som står för skolkostnaden, reagerade på beslutet och i väntan på dom i förvaltningsrätten, dit Cecilia överklagat beslutet, satte in taxi till eleven.

– Det kostade ju jättemycket pengar, det hade säkert räckt till en extra lärare i Skövde.

Har åkt vilse

När domen kom, i början av december fick familjen rätt, och taxin drogs in. I dagsläget finns inga lediga elevbostäder i Tidaholm och Skövde kommun har valt att söka prövningstillstånd hos kammarrätten.

– Domen är klar och tydlig, och att de söker prövningstillstånd är bara prestige.

Sedan domen kom har eleven fått pendla med buss och Cecilia får skjutsa till och hämta i Skövde varje dag.

– En gång blev det fel buss, som i stället gick till Falköping, och en annan gång gick hen av i ett industriområde och jag hade svårt att hitta dit. Funktionshindret gör att hen tar allt bokstavligt och gick av bussen den tid den skulle vara framme, men bussen var försenad. Det är en ständig oro och jag måste alltid vara stand-by.

– Vård- och omsorgsförvaltningen har erbjudit ledsagning. Det vill säga att en ledsagare följer mitt barn från dörr till dörr, på bussen. Hur resonerar de? Det skulle ju ta lika lång tid, innebära lika många intryck för mitt barn och dessutom skulle två ledsagare få dela på uppgiften eftersom de måste lämna huset klockan sex på morgonen och kommer tillbaka runt 18 på kvällen.

– Det här är inget annat än en skandal och jag förstår inte hur de tänker på vård- och omsorg. Att låta mitt barn bo i Tidaholm skulle vara väl investerade pengar. Att låta hen lära sig att ta hand om sitt vardagsliv kräver mindre insatser för Skövde kommun i längden.

Dom i förvaltningsrätten

I domen menar förvaltningsrätten i Jönköping att beslutet från juni 2014, där eleven beviljades bostad, ska gälla. Man trycker på att beslutet avser hela studietiden och inte är villkorat till ett specifikt program.

I domen kan man också läsa ”att den enskilde ska kunna lita på att gynnande förvaltningsbeslut står fast” och att sådana, som huvudregel, inte kan omprövas till den enskildes nackdel.

Det finns undantag, men de uppfylls inte i det här fallet, enligt rätten.

Man konstaterar också att kravet på att eleverna bor på skolan när de läser samhällsvetenskapliga programmet inte tycks ha varit det avgörande skälet till att insatsen först beviljades.

Förvaltningsrätten har gett familjen rätt, men kommunen överklagar.

– Det är inget annat än en skandal, menar mamman.

Cecilia Wadenbäck har i många år kämpat för att hennes barn ska få extra hjälp och stöttning i skolan, och det har varit tufft.

När det var dags för ett gymnasieprogram undersökte Cecilia möjligheterna i Skövde, eftersom familjen bor i kommunen, men här fanns det inga specialklasser som passade för barnets behov.

Barnet har dubbla neuropsykiatriska funktionshinder och omfattas av LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Beviljades bostad

– Vi hittade en gymnasieutbildning på Rudbecksgymnasiet i Tidaholm och där fanns det även elevbostäder där eleverna får specialträning för att klara av vardagslivet, berättar Cecilia.

Hennes barn kom in på samhällsvetenskapliga programmet, i en liten klass med specialutbildade lärare, och hen fick också en plats på elevhemmet. Enligt beslutet från Skövde kommun, dåvarande omvårdnadsförvaltningen, beviljades eleven bostad med särskild service under sin studietid på Rudbecksgymnasiet.

Problemen började då eleven inte trivdes på programmet och ville byta till den estetiska klassen.

– Vi kämpade på men mitt barn kom aldrig ikapp de andra eleverna. Vi beslutade i samråd med skolan att det var bäst att börja om i ettan i höstas.

”Behoven finns kvar”

I maj förra året kom ett nytt beslut från vård- och omsorgsnämnden där man avslog ansökan om elevbostad. Man menade att eleven bytt program och att skolan inte ställde krav på boende på det nya programmet samt att eleven inte skulle fullfölja sin utbildning i den studietakt som planerats.

Man menade också att eftersom det är pendlingsavstånd mellan Skövde och Tidaholm, så ”finns det inte längre behov av den tidigare beviljade insatsen”.

– Även om mitt barn har bytt program så finns behoven kvar. Mitt barn klarar inte av busspendling, med byten, och alla intryck är mycket tröttande. Dessutom tar det två timmar enkel väg eftersom vi bor på landet. Vi har 30 minuters gångväg till närmaste busshållplats och sedan är det byte inne i Skövde. Hur ska man orka med skolarbeten och läxor efter det?

– Det är exakt samma upplägg på det estetiska programmet som på samhällsvetenskapliga när det gäller elevantal och speciallärare.

Cecilia berättar att sektorn för barn- och utbildning i Skövde, som står för skolkostnaden, reagerade på beslutet och i väntan på dom i förvaltningsrätten, dit Cecilia överklagat beslutet, satte in taxi till eleven.

– Det kostade ju jättemycket pengar, det hade säkert räckt till en extra lärare i Skövde.

Har åkt vilse

När domen kom, i början av december fick familjen rätt, och taxin drogs in. I dagsläget finns inga lediga elevbostäder i Tidaholm och Skövde kommun har valt att söka prövningstillstånd hos kammarrätten.

– Domen är klar och tydlig, och att de söker prövningstillstånd är bara prestige.

Sedan domen kom har eleven fått pendla med buss och Cecilia får skjutsa till och hämta i Skövde varje dag.

– En gång blev det fel buss, som i stället gick till Falköping, och en annan gång gick hen av i ett industriområde och jag hade svårt att hitta dit. Funktionshindret gör att hen tar allt bokstavligt och gick av bussen den tid den skulle vara framme, men bussen var försenad. Det är en ständig oro och jag måste alltid vara stand-by.

– Vård- och omsorgsförvaltningen har erbjudit ledsagning. Det vill säga att en ledsagare följer mitt barn från dörr till dörr, på bussen. Hur resonerar de? Det skulle ju ta lika lång tid, innebära lika många intryck för mitt barn och dessutom skulle två ledsagare få dela på uppgiften eftersom de måste lämna huset klockan sex på morgonen och kommer tillbaka runt 18 på kvällen.

– Det här är inget annat än en skandal och jag förstår inte hur de tänker på vård- och omsorg. Att låta mitt barn bo i Tidaholm skulle vara väl investerade pengar. Att låta hen lära sig att ta hand om sitt vardagsliv kräver mindre insatser för Skövde kommun i längden.

Dom i förvaltningsrätten

I domen menar förvaltningsrätten i Jönköping att beslutet från juni 2014, där eleven beviljades bostad, ska gälla. Man trycker på att beslutet avser hela studietiden och inte är villkorat till ett specifikt program.

I domen kan man också läsa ”att den enskilde ska kunna lita på att gynnande förvaltningsbeslut står fast” och att sådana, som huvudregel, inte kan omprövas till den enskildes nackdel.

Det finns undantag, men de uppfylls inte i det här fallet, enligt rätten.

Man konstaterar också att kravet på att eleverna bor på skolan när de läser samhällsvetenskapliga programmet inte tycks ha varit det avgörande skälet till att insatsen först beviljades.